Blog

SaLuSa, 22 maj

SaLuSa 22 maj, 2015 Kanal: Mike Quinsey   Tiden fortsätter att gå mycket snabbt och kommer att fortsätta att göra så, vilket är en lättnad för många av er då ni upplever många utmaningar....

Rådet, 18 maj

Hängivenhet! – Rådet 18 maj, 2015 Kanaliserat genom Ron Head Michael och Råden av Era Högre Jag   Vi ska nu tala om engagemang. Ni har troligen inte tänkt på er själva som att...

Per Beronius, 23 maj

 Tema: En osynlig dörr Det finns en dörr till Himmelriket Som vidöppen står Den har alltid funnits Den har alltid varit välkomnande vidöppen Men vi har inte sett den Vårt andliga öga har varit...

Frågor och svar, 21 maj 2015

Hej Per Har flera gånger idag läst igenom Sheldans meddelande, Funderar och kan inte släppa tankar över Gaias hela mående och den stora katastrofen som omtalas. Är det vi väntar med landningarna en akut...

Arkturierna, 17 maj 2015

Arkturierna, 17 maj Via Susan Lie Många av våra volontärer har frågat om de får besöka Skeppet. Vi vill påminna er om att ni inte bara besöker skeppet, ni bor där också. Många av...

Brendas blogg, 18 maj 2015

Brenda´s Blogg 18 maj 2015 Kanal: Brenda Hoffman Mina Kära, Detta meddelande är för dem som tror att de har hamnat på efterkälken, att denna övergång inte är verklig eller är alltför trötta för...

Hilarion, 17-24 maj 2015

Hilarion 17 – 24 maj 2015 Kanal: Marlene Swetlishoff Älskade Ni, De som läser dessa meddelanden är väl medvetna om de kraftfulla händelserna på er planet och orsaken till dem, men det finns många...

Sheldan Nidle, 19 maj

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin och den Galaktiska Federationen 9 Cauac, 17 Moan, 11 lk 19 maj, 2015   Dratzo! Leveranssystemet opererar mer makligt än önskvärt men visar att det kan...

ÄÄ Gabriel, 15 maj 2015

ÄÄ Gabriel 15 maj 2015 Kanal: Shelley Young   Hälsningar, Kära Ni. Vi är glada att få vara i er närvaro idag. Vi hedrar er för att ha åtagit er att komma och förankra...

Saul, 16 maj 2015

Saul 16 maj 2015 Via John Smallman Här, i de andliga världarna, är vi mycket väl medvetna om er växande otålighet, eftersom ni anser att mänsklighetens andliga utveckling går alldeles för långsamt framåt, eller...