Blog

Arkturierna

Arkturierna: Använd er skapandegåva ni har fått av Gud Kanal: Ute Kära ni! Vi kommer till er för att uppmuntra er och fylla er med glädje och den kärlek som genomsyrar universum. Ni skall...

Dikt av Per Beronius

Tema: Mirakler hör livet till Vad är väl människan Annat än en modig själ, som fortsätter att arbeta tålmodigt Kärleksfullt, för helhetens bästa Det finns en obändig drivkraft i var människa Som aldrig ger...

Aisha

En kort uppdatering av energierna 8 januari 2015 Aisha North   För tillfället, har så mycket som behövde ändras förändrats, och så mycket har ändrats, som återigen kommer att påskynda förfarandet avsevärt. För ni...

Adama

Adama, 4 januari 2015 Via: James McConnell     Detta är Adama och jag kommer till er från vårt älskade Telos. Jag, den Höga Prästinnan av Telos, har observerat er och väntat på detta...

SaLuSa, 9 januari 2015

SaLuSa 9 januari, 2015 Kanal: Mike Quinsey Det finns tecken överallt omkring er som pekar på en period av enorma förändringar som ni genomgår, och gamla problem som har plågat er under årtusenden kommer...

Per Beronius

Tema: Låt Kärleken spira ”Vad våldet har skapat, är vanskligt och kort Dör likt en stormvind i öknen bort . . .” Människan blir det hon tänker Ge åt mörkret ingen uppmärksamhet bort Spegel,...

Aisha North, 5 januari 2015

Aisha North – en kort uppdatering av Samlingen 5 januari, 2015 Vi önskar åter en gång tacka er alla för er insats ni delade med er till Hela Skapelsen. För när ni igen en...

Ashira, 4 januari 2015

  Ashira 4 januari 2015 Kanal: James McConnell   Idag kommer vi att föra er tillbaka in i er fantasi. Ni ska nödvändigtvis inte behöva vicka på tårna eller öronen just nu, men jag...