Blog

James McConnell, 15 mars

En Som Tjänar 15 mars 2015 Kanal: James McConnell ”En Som Tjänar” Jag hälsar er. Det är som alltid trevligt att vara med er här. Vilken underbar tid vi befinner oss i nu. Det...

Änglarna, 16 mars 2015

Änglarna: Ni har påbörjat en Kvantumresa 16 mars 2015 Kanal: Tazjima Vi hälsar er denna dag. Vi är budbärare från den Gudomliga Modern och sändebud av Hennes Kärlek för vart och ett av hennes...

Brendas Blogg, 16 mars 2015

Brendas Blogg 16 Mars 2015 Kanal: Brenda Hoffman Kära Ni, Ni förväntas en framtid av pågående glädje när ni klarar av era berg av allmänna rädslor. Sådant har inte nödvändigtvis varit sanning under de...

Änglaguider, 17 mars 2015

Änglaguider 17 mars 2015 Via Taryn Crimi Idag skulle vi vilja fokusera er uppmärksamhet på ämnet manifestation. Eftersom många av er blir alltmer medvetna om de begränsningar ni hittills har gett er själva, är...

Sheldan Nidle, 17 mars 2015

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin och den Galaktiska Federationen 11 Cib, 14 Ceh, 11 lk 17 mars, 2015 Selamat Jarin! Vi återvänder i Glädje! De jordiska allierade som ansvarar för att...

Rådet, 15 mars 2015

”Jag är mycket mer än jag någonsin har trott mig själv vara.” Häpna er själva. Kanaliserat genom Ron Head 15 mars, 2015 Rådet Låt oss idag titta på ämnet frihet. För många verkar det...

Saul, 15 mars 2015

Saul Ni är mer kraftfulla än vad ni någonsin kan föreställa er och därför är era avsikter också det. 15 mars 2015 av John Smallman Vi förstår er helt begripliga otålighet då ni väntar...

Hillarion, 15 mars 2015

Hillarion 15 Mars 2015 Kanal: Marlene Swetlishoff Kära Ni, När ni alla följer er egen stjärna och går inom er ofta, börjar ni njuta av att sitta i stillheten av er stjäl, där det...