Blog

SaLuSa, 27 februari 2015

SaLuSa 27 februari, 2015 Kanal: Mike Quinsey   Ni lever i dramatiska tider när förändringar kommer att ske mycket snabbt. De kommer att introducera er till den Nya Tiden som så småningom kommer att...

Rådet av Ron Head, 22 februari 2015

Varför vänta! Kanaliserat genom Ron Head 22 februari, 2015 Rådet Låt oss idag diskutera detta sällskap lite mer. Låt oss undersöka orsaken till och utformningen av, det vi kallar detta råd. Många av er...

Sheldan Nidle, 24 februari 2015

  Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin och den Galaktiska Federationen 3 Men, 13 Zac, 11 lk 24 februari, 2015 Selamat Balik! Vi kommer med goda nyheter! Processen för att upplösa de...

Tazjima, 22 februari 2015

Den Stora Andliga Rådgivaren 22 februari 2015 Via Tazjima Jag är den Stora Gudomliga Rådgivaren. Jag hälsar er denna dag i enhetens och kärlekens energi. Och jag fortsätter med mitt uppdrag att bistå mänsklighetens...

Hilarion, 22-29 februari 2015

Hilarion 22-29 februari, 2015 Kanal: Marlene Swetlishoff Älskade Ni, Då ni sitter vid vägkorsningen och undrar vilken väg mänskligheten kommer att välja, var medvetna om att ni inte är hjälplösa – ni har förmågan...