Tagged: Per Beronius

Per Beronius, 9 februari 2015

Tema: Mirakel från Himlen Varandets mysterium Outgrundligt, outtömligt Somnar på kvällen Vaknar på morgonen upp Något mirakulöst under nattens resor Där vi av Änglar ledsagats I Evigheten har hänt Men vad När vi I...

Per Beronius, 4 februari 2015

Tema: Vart tog människan vägen Lagar och förordningar Blanketter med bilagor, protokoll som ingen läser Formaliteter utan mening Siffror på ett papper Mänskliga relationer, som begränsas till tryck På datorns knappar Och så här...

Per Beronius, 15 januari 2015

Tema: Tålamodets inspiration Slutsteget På en värld i totalförvandling Molekylerna vibrerar Elektronerna bildlikt fortsätter att cirkulera, så som förr Men ändå, något omvälvande nytt är i görningen Bara att konstatera, här saknas orden Omöjligt,...

Dikt mottagen av Per Beronius

Tema: Kärlekens violetta flamma Vad som än händer Blott en dag, ett ögonblick i sänder Livet på Jorden, ej ett ljumhetens verk Det fordras mod, tålamod, och framför allt ovillkorlig kärlek Vetskap, att allt...

Per Beronius , 26 november 2014

Tema: Evigt liv i en fysisk kropp Intet nytt under Solen Så som det sagts mången gång förut Ett urgammalt talesätt, tål att upprepas Sanningen om människan Hinner oss ifatt Minnesförlust Människans största dilemma...

Per Beronius, 19 november 2014

Tema: Djupmedvetandets välsignelser Några inledande påminnelsens ord, att bära med sig Var dag, var stund, var minut och sekund I denna den andliga uppstigningens era En Livets Grundbult Det är vi själva som väljer,...