Sanat Kumara via Ann Dahlberg, 17 juni

sanatkumara kategorin

Sanat Kumara

Fredag 17 juni 2016

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Sanat Kumara. Jag har kommit här idag för att prata med människorna. Jag har en del visa ord att säga dem. Jorden uppfyller nu sitt löfte om att söka sig hem till sitt gudomliga ursprung med alla de lärdomar som hon har fått i sin lägre dimensionalitet. Den här visdomen delar ni med Gaia, ty ni är ju alla ”ett”. Det är åtskilliga tiders visdom som ni nu för med er in i den högre dimensionen. Ni har tränat er andlighet i fysiskt tillstånd och är nu på väg att bli fysiska änglar. Detta är ett genombrott av stora mått, då det sker i så stor omfattning att det rör en hel planet. Intresset är stort häruppe för hela er rörelse framåt. Allt bevakas och dokumenteras noga.

Det är många som vill ge er en hjälpande hand. Det finns varelser från många olika planetsystem med många olika specialiteter. Alla är villiga att erbjuda sin speciella kunskap till er, när det är så dags. Er önskan är vår lag och allt som ni önskar kan ni få till er. Var inte rädda för att önska, vi älskar att få hjälpa till och uppfylla dem. Ni vet ju att en tanke är lika mäktig som det ni skriver ner i ord. Var aktsam med era tankar. Dyker en felaktig tanke upp, försök att ändra den så snabbt som möjligt. Allt vad ni gör, tänker eller säger är viktigt att betrakta nu. Jag menar att det kan vara bra att betrakta sina tankar för att ha möjlighet att ändra dem och på det viset kunna ändra på gamla mönster och avancera i sin egen utveckling. Det är det här som den tredje vågens energi kan hjälpa till med. Den här vågen kan hjälpa många människor att vakna upp och komma framåt i sin utveckling.

Det är som många mästare och profeter har sagt -tiden är nu, det är nu ni är på väg, till ert livs lyckligaste resa. En resa i triumf för allt ni har erfarit och utstått för att kunna bli en fysisk ängel. Inte bara ni, utan ni tar med er en hel värld. Det är en storslagen dröm som nu går i uppfyllelse. En dröm som ni delar med många här i Universum. Förstår ni nu er betydelse kära barn? Det är inte bara er dröm utan det är mångas dröm som ni nu uppfyller. Det är därför som det råder så stort intresse kring Jorden och dess förehavande nu. Alla vill hjälpa till så gott de kan och förmår. Ni delar ju samma dröm.

Många planeter och även planetsystem har skickat sina modiga män/kvinnor hit. De har olika kunskaper som kan passa in i Jordens uppstigning nu. Ni befinner er i en mångfald, kära barn på Jorden. En mångfald av olika erfarenheter och kunskaper från när och fjärran. Allt för Gaias och ert bästa. Ert bästa som kollektiv enhet eftersom det är som kollektiv ni går upp denna gång. Det gör det hela lite annorlunda och svårare. Ni har visat prov på uthållighet och tålamod, det är vi mycket tacksamma och stolta över.

Ljuset omhuldar er nu kära barn på Jorden och hjälper er framåt steg för steg. Betrakta era tankar och fråga er själ om nästa steg, så kommer allt att bli till det bästa för er. Jag och alla mästare följer er på vägen och vill ni ha ett rådslag med oss, så står vi gärna till tjänst. Be om det, så skickar vi gärna svar på det sätt, som ni bäst kan ta emot det. Var inte rädda för att fråga om det som tynger er om hjärtat. Det finns inget som är för litet eller för stort för oss. Alla frågor är välkomna. Vi blir uppriktigt glada för allt som vi kan stå till tjänst med. Vi känner oss hedrade av er uppmärksamhet. Vi vill gärna ha kontakt med er.

Vi skickar ljus och kärlek så fort ni riktar er blick uppåt, så rikta den uppåt så ofta som ni kan.

Jag skickar ljus och kärlek till Er alla.

Sanat Kumara

Du gillar kanske också...