Änglaguider, 17 mars 2015

Änglaguider

17 mars 2015

Via Taryn Crimi

Idag skulle vi vilja fokusera er uppmärksamhet på ämnet manifestation. Eftersom många av er blir alltmer medvetna om de begränsningar ni hittills har gett er själva, är ni nu kapabla att göra er av med dem. Ni börjar se klarare än ni någonsin har gjort tidigare. Ni förstår, när ni blir medvetna om en övertygelse har ni förmågan att släppa den, att ändra på den eller att ersätta den. Många människor har inte vågat drömma stort av rädsla för att de kommer att bli besvikna för att det aldrig slår in. Det är det här vi vill ta upp i vår diskussion med er idag.

Vi vill att ni har drömmar utan begränsningar, utan de begränsningar ni utan tvekan har lagt på er själva. Vi kan försäkra er att varenda en av er är ganska bra på att manifestera, men många av er har ännu inte lärt er att behärska konsten att manifestera era önskningar. Under många eoner har människor tillåtit sina rädslor att härja fritt, och som ett resultat av det har dessa rädslor, snarare än drömmarna varit det som har manifesterats.

Ni förstår, ni kommer alltid att manifestera det som ni fokuserar er uppmärksamhet på. Universum kan inte avgöra om det är en ”bra” manifestation eller en ”dålig” sådan; det kan inte fastställa skillnaden mellan en dröm och en rädsla. Det är helt enkelt bara en spegel som reflekterar tillbaka det som ni lägger er uppmärksamhet på.

När ni bestämmer er för vad ni vill skapa, måste ni också tro att det är möjligt att göra det. Ni behöver inte veta hur det kommer att manifesteras, det är inte ert bekymmer. Allt ni behöver göra är att identifiera det ni vill skapa, och sedan vidta de mått och steg som är tillgängliga för att hjälpa er att nå era mål.

Vi liknar ofta känslan av säkerhet som måste upplevas, med något så enkelt som ”kommer du att få e-post någon gång den här veckan”? På detta svarar du ”Jag är absolut säker på att jag kommer att få någon form av e-post den här veckan.” Även om denna analogi är mycket enkel, är det den säkerheten som krävs när ni manifesterar era drömmar. Ni måste vara så säkra att det faktiskt manifesterar sig i gudomlig samordning och med minsta motstånd, för det kan inte bli något annat möjligt resultat.

Det är denna beslutsamma tillit ni måste känna när ni manifesterar era drömmar, för när ni gör det kan vi försäkra er att Universum inte har något annat val än att förse er med det slutresultat ni har manifesterat. Det kanske inte sker på det sätt som ni trodde att det skulle ske, och det kanske inte manifesterar sig när ni förväntade er det, men det kommer helt säkert att uppenbara sig. Först efter att er dröm har manifesterat sig kan ni se varför just det tillvägagångssättet var det bästa för er, varför det var för ert bästa, eller varför det manifesterade sig just då.

Många av er har tidigare haft många ursäkter om varför ni inte haft möjlighet att skapa era drömmar, men ni håller på att lära er att det var bara undanflykter, bara begränsningar som ni la på er själva. Inget annat, ingen annan än ni själva satte gränser, och därför kan ingen annan än ni själva ta bort dessa begränsningar.

Det finns ett talesätt på er planet som säger att ”där det finns en vilja, där finns också en utväg” och det håller vi med om. För varje problem finns det också en lösning. När ni har förmågan att flytta fokus från det som ni har identifierat som problemet till förståelsen för att det faktiskt finns en perfekt lösning, då kallar ni på Universum för att få en lämplig lösning.

Många blir avskräckta när de träffar på upplevda hinder eller utmaningar längs vägen för att skapa sina drömmar, eftersom de tror att de tar dem ”bort” från deras dröm eller på något sätt fördröjer den. Åt det ler vi en smula, eftersom utmaningarna eller de upplevda hindren är en del av vägen, och om det inte var det skulle de inte finnas på er väg.

Ibland måste man ta sig igenom hindren för att uppnå sina drömmar, istället för att gå en lång omväg för att undvika dem. Varje upplevelse som ni har är en del av vägen, det är inte en omväg, snarare en viktig del av vägen. Med varje steg ni tar kan ni vara trygga i vetskapen om att ni är ett steg närmare att uppnå den dröm som ni har satt upp för er själva.

Det är inte förrän ni har nått er slutdestination som ni kan förstå resan som har lett er dit. Så vi påminner er om att fortsätta drömma stort. Var inte rädda för att ni inte är kapabla att uppnå era största ambitioner; för det finns inga begränsningar förutom de som ni sätter upp för er själva.

Vi hoppas att ni har haft nytta av detta meddelande och vi vill påminna er om att drömma stort!

I ljus och kärlek, vi är era Änglaguider.

www.Angelic-Guides.com

Översättning Ulla Krogh www.st-gemain.se

Du gillar kanske också...