Änglaguider, 28 April 2015

Änglaguider

28 april 2015

Via Taryn Crimi

Idag skulle vi vilja fokusera er uppmärksamhet på sannolika utfall. Vi skulle vilja diskutera er roll som en skapande varelse, och den makt ni har att bestämma vilken sorts värld ni vill skapa. Vi är medvetna om att många människor söker förändring, både förändring i sina personliga liv, såväl som på global nivå, men känner sig ofta hjälplösa. Vi är här för att försäkra er om att ni inte är hjälplösa, och i själva verket vilar er världs öde i era händer. Detta är vad vi vill förklara.

I tidigare meddelanden har vi talat om att ni är omgivna av ett antal parallella verkligheter, som innehåller alla tänkbara utfall och scenarion som ni kan föreställa er. Ni kommer inte medvetet att uppleva var och en av dessa verkligheter. De val ni gör i detta ögonblick kommer att styra vad ni gör och inte gör på ett medvetet sätt.

Låt oss kort beröra ämnet parallella verkligheter, innan vi börjar förklara den avgörande roll som ni spelar för att bestämma er världs utfall. För det första ska ni veta att det finns ett oändligt antal parallella verkligheter som existerar vid sidan av er egen verklighet. Eftersom ni lever i en värld som bygger på en förutfattad tro på linjär handling, fick ni också lära er att tro att ni bara lever på en solid tidslinje i hela ert liv. Händelse A följs av händelse B och så vidare, men så är det inte.

Ni hoppar ständigt från en tidslinje till annan många gånger under en dag. Vibrationen ni väljer att vara i resonans med bestämmer vilken verklighet ni kommer att uppleva. Men var medvetna om att varje beslut ni kan tänkas göra alltid utspelar sig på många olika sätt. Varje ”jag” tror att de är det ”verkliga” jaget och att alla de andra helt enkelt bara är möjligheter. Det gör verkligen ingen skillnad, eftersom er själ alltid är medveten om de otaliga versioner av verkligheten som ni samtidigt upplever.

Det finns några verkligheter där ni väljer en annan karriär, en annan plats, en annan make/maka och så vidare. Det är de verkligheter som ser mycket annorlunda ut i jämförelse med den ni är medveten om. Andra parallella verkligheter har bara hårfina skillnader. Det finns ett oändligt antal versioner av Jorden. Det finns några där tredje, fjärde, femte och sjätte världskriget pågår, medan det finns andra som ni har valt för att redan stiga upp kollektivt, liksom ett oändligt antal andra olika varianter. Många versioner har ett mycket annorlunda ”förflutet” eller historia, medan andra liknar er version. Vet att ni alltid har möjlighet att flytta er uppmärksamhet till någon av dessa versioner.

Ni gör det varje dag, men vanligtvis skiftar ni inte till verkligheter som skiljer sig väsentligt från er egen. Det är inte det att ni inte kan göra drastiska förändringar i er egen verklighet, säkerligen har många av er redan gjort det. Men det är inte gjort i en handvändning, åtminstone inte från ert perspektiv sett. Föreställ er hur förvirrande det skulle vara om ni omedelbart bytte till en helt annan version av Jorden, en där ni inte valde samma make/maka eller bodde i samma hem eller arbetade på samma arbetsplats. Det skulle bli alltför dramatiskt och det skulle dra er ut ur den ”illusion” som ni valde att fokusera er uppmärksamhet på.

När allt kommer omkring är allt det här vad verkligheten i realiteten är, en mycket genomarbetad illusion så att ni kan spela ett väldigt invecklat spel, där ni har möjlighet att glömma vilka ni verkligen är och glömma alla era gåvor och förmågor och var ni kommer ifrån, för att ni som själ ska växa genom denna unika upplevelse. Eftersom det här är den enda verklighet som ni är medvetet medvetna om, tenderar många att glömma bort hur unik och annorlunda denna upplevelse är. Det finns absolut inget liknande det här i de högre sfärerna, och det är det som gör denna illusion så intressant.

Många av er har bett oss att reflektera över det kaos ni bevittnar i er verklighet – kravallerna, våldet, vulkanutbrotten, jordbävningarna, de obligatoriska vaccinationerna och de övergripande kaotiska händelserna som äger rum i er värld. Som vi har sagt många gånger förut, saker och ting är inte alltid vad de ser ut att vara. Precis som var och en av er släpper det som inte längre är till nytta för er, så gör Jorden det också, liksom det mänskliga kollektivet. Kom ihåg att ni inte kan förändra det ni inte vet.

Vad har parallella verkligheter med er och er världs öde att göra, kanske ni undrar. Vi berättar gärna det. Ni förstår, många har frågat oss vad allt det här leder till? Kommer det att bli ”värre” på Jorden? Vad kommer att hända med världsekonomin? Och på det svarar vi – berätta ni det för oss. Ni förstår, var och en av er har makten att bestämma vilket kollektivt svar ni medvetet vill uppleva. Visst, det finns ett oändligt antal sannolika utfall, men vilken av dem föredrar ni att uppleva?

Var och en av er ser den verklighet som ni är mest i resonans med. Var och en av er har makten att bestämma vilken verklighet ni föredrar att uppleva. Istället för att trycka tillbaka det ni inte vill, ber vi er att rikta ert fokus på det ni vill. Vilken sorts värld vill ni uppleva? Era beslut kan inte kontroller någon annans handlingar, men, och det här är nyckeln, ni har alltid möjlighet att välja ett annat kollektiv som är mer i linje med vad ni vill uppleva. Ni gör det genom att fokusera på vad ni vill uppleva.

Att se på världen med ilska och upprördhet kan inte få er att dra till er en annan verklighet, nej, det kan bara ge er mer av densamma, eftersom det är den verklighet ni fokuserar på. Så vi frågar er vilken värld vill ni vara i resonans med? Vilket kollektiv vill ni ha? Det är så ni förändrar den värld ni vill uppleva. Makten är helt i era händer. Alla möjliga utfall finns, det är upp till er att bestämma vilken ni medvetet önskar uppleva. Vi kan tala om för er att det är många av er som nu kommer att uppleva en mycket annorlunda träda fram.

Vi hoppas att vi har hjälpt er på något sätt, och vi påminner er om att fokusera er uppmärksamhet på det ni önskar och inte på det ni fruktar.

I kärlek och ljus, vi är era Änglaguider.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Copyright © 2012-2015 by Taryn Crimi.

Private Sessions

Du gillar kanske också...