Ashtar via Beatrice Madsen, September 10th, 2019

Ashtar via Beatrice Madsen   190910

Det är så många lager som ska avtäckas för människan. Somliga är redo att se sanningen, som är svår och kan vara mycket smärtsam att ta till sig. En stor del av er går på autopilot och kommer till en början tycka att detta är nonsens och till och med bli aggressiva. Dock är det förhållningssättet inte hållbart i längden. Ju fler ni är som inser sanningen, desto svårare blir det att slå den ifrån sig. Det är en följd av det kommande ”the event”.

Det kan liknas vid det experiment ni kallade för ”hundrade apan”, det vill säga att när ett visst antal apor lärde sig att använda ett redskap så kunde plötsligt andra apor göra samma sak i andra delar av världen, tills det spred sig i apsläktet över hela världen. På detta vis kommer det inte att gå att gömma huvudet i sanden då det till slut är för många som känner till avtäckandet angående människans förslavning, hennes riktiga historia och slutligen den sataniska agendan. Jag varnar er det kommer att bli mycket svårt för gemene man att ta till sig detta.

Ni kära ljusbringare bär den tunga, svåra uppgiften att öppna dessa tunga, tidigare förseglade dörrar. Ni gör det tillsammans, var och en på sitt sätt och dörren kan vara ack så tung, trög och hård att få upp. Vi ser hur ni ibland bänder och sliter, ibland kan ni vila och den kan röra sig nästan av sig själv. Jag finner dörren vara en mycket fin bild för det arbete ni gör i sin enkla symbolik. I det att ni öppnar dörren steg för steg så sipprar det in mer och mer ljus. Detta ljus för med sig den ena avtäckningen efter den andra. Högt uppsatta chefer, finansmän som visar sig vara obotliga pedofiler med den ena värre skandalen än den andra. Det som har sagts vara bra för er, mat och mediciner som är förgiftad och snarare skadlig för er etcetera och listan kan göras oändligt lång. Det kan tyckas tröstlöst och ondsint med eran bistra verklighet men kom ihåg att det är när dörren öppnas som ljuset träffar de mörka aktiviteterna och de kan avtäckas, visas i sin fruktansvärda effekt, hjärtlös och själlös, och utan egentlig tanke på erat bästa. Detta är mycket viktigt kära vänner. Jag vill att ni ska vara viss om att jag Ashtar med mitt ständiga följe är så enastående tacksamma att ni orkar se och bära dessa mörka sanningar. Det är en mycket svår och tung uppgift och ni är enormt starka och driftiga att skåda. Ni är vår markbesättning och även om vi kan tyckas vara långt borta så vill vi säga att vi är aldrig det. Aldrig mer än en andetag bort och vi högaktar ert dörröppnande, vi bekänner er till en av oss och vi säger på återseende.

Du gillar kanske också...