Författare: Per Staffan

Saul via John Smallman, 13 januari 2022

  Saul via John Smallman 13 januari 2022 Your presence on Earth at this moment is not a chance accident or occurrence. Din närvaro på Jorden i detta ögonblick är inte en tillfällig olycka eller...