Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 21 september

Brendas Blogg

 

Mina Kära,

Även om energierna som nu träffar jorden är av den skapande sorten så är de inte som ni förväntar er för ni erkänner allt som är nytt med 3D vision. Era ord, era bilder är inte än riktiga, för ni kan inte beskriva något tills att det blir er verklighet.

En blind person i er 3D värld kan inte förstå eller visualisera den röda färgen. Så är det för er nu. Ni kan inte förstå hur ni och er värld förändras tills att ni är en del av denna förändring.

Ni kommer att skapa er 3D säkerhetsfilt under de kommande veckorna. Detta är bara starten på er nya varelse. Er säkerhetsfilt är er belöning i 3D. När denna dröm väl är fullbordad, så kommer ni att finna ett behov av att dyka djupare in i er nya varelse. Och det kommer ni att göra under de närmaste månaderna.

Många av er tror att när ni väl har skapat er 3D säkerhetsfilt så har ni föga behov av något mer. Men detta liknar att lära sig att läsa. När ni väl har lärt er färdigheten att läsa elementära skolböcker så önskar ni läsa mer komplexa böcker.

Kanske att ni inte nödvändigtvis tycker om att läsa, men ni vet att ni kan om ni vill. Så blir det för er i er nära framtid. När ni väl har skapat er 3D dröm så kommer ni att veta utan tvivel att ni kan skapa mycket mer än ni nu tror är möjligt.

Men såsom är sant för er läsförmåga kommer vissa områden av skapelse att intressera er. Det är så som ni kommer att påbörja er mänskliga övergång från 3D till obegränsade skapelser.

En del av er ifrågasätter denna sista tanke, för den förefaller att vara alltför bra för att vara sann. Hur kan ni skapa vad ni än önskar er? Sådana tankar är föga annorlunda från att säga till ett barn som håller på att lära sig alfabetet att snart kommer de att kunna sätta samman bokstäverna och läsa komplicerade böcker som intresserar dem.

Ni utvecklar er så snabbt att ni inte kommer att vänta i åratal för att skapa er nya mänskliga existens, utan ni kommer att flyga från er 3D dröm till att veta – bara veta – att en sådan skapelse bara är det första steget.

Kanske att ni undrar varför ni inte hoppar från er rädsla av skapelse och misstro till allt som finns. Ett sådant steg motsvarar att hjälpa någon att lära sig alfabetet en dag och nästa dag förvänta sig att barnet läser och förstår boken Krig och Fred.

Lärandet kommer i stadier som bygger ett nytt koncept på det tidigare. Ni påbörjar denna process genom att skapa er 3D dröm.

Expandera era tankar bortom er personliga skapelse, till partnerskapet av många skapare som skapar ett större helt.

Kanske att ni undrar hur framtida samhällen kommer att se ut efter jordens 3D strukturer är förstörda. Den återuppbyggda Nya Jorden är mycket annorlunda från allt ni har upplevt i 3D för tävling rådde i alla aspekter av ert 3D liv – inklusive tävling med er själva. Om tävling är en del av rädsla – och det är det – och rädsla inte längre är den dominerande känslan på er Nya Jord, hur kommer ni att kunna veta att ni har uppnått något stort?

Markeringarna ni lärde er att ta er an de senaste åren är fortfarande de som ni kommer att dras till mer och mer – kärlek och glädje. De är inte tävlingsbetingade. Naturligtvis så kommer de bland er som är tävlare att säga att om ert team eller ni vinner något slags spel så känner ni stor glädje. Men denna glädje är av 3D, för den är blandad med tävling.

Det är ett svårt koncept för många att förstå sig på så vi tar bara upp det kortfattat just nu. Tävling kommer att falla åt sidan då ni deklarerar er själva en suverän varelse i en suverän roll. En roll som ingen annan kan fullborda eller är intresserad av.

Nu undrar ni om alla fysiska och mentala sporter kommer att falla av. Inte så. Men de kommer att vara lika annorlunda från de mördande spelen hos tidiga människor är från tennis matcher och fotbollsmatcher av idag. Ok, någon kanske blir skadad i dagens sporter, men ingen förväntar sig att döden är det förväntade slutresultatet, vilket var sant för de romerska gladiatorerna.

Naturligtvis så tittar ni och låtsas som att en sport skada eller död är hemskt, men ni dras till sådana bilder. Då ni utvecklas till ert nya ni så kommer sådana tankar att vara lika främmande för er som att titta på en hängning av någon som gjort fel i samhället är för er idag.

Ni fortsätter att placera ert nya ni i 3D omständigheter och tankar, vilket är vad ni kommer att ta upp under kommande månader – återuppbygga er från en 3D entitet till en Universal entitet. Detta kommer att hända så gradvis som är sant för er övergång från offer och omhändertagare till en suverän varelse inom en 3D ram.

Efter att ni har skapat er 3D dröm så kommer ni att zooma in på det Universala nya ni, för ni kommer att ha självförtroendet att göra så, med tanke på allt ni kommer att börja komma ihåg i ert vakna och sovande tillstånd.

Ni utvecklar er till ert Universala nya ni mycket snabbare än ni inser. Så ni skapar er 3D jordedröm idag – bara för att börja inse er sanna Universala potential strax därefter.

Steg för steg utvecklas ni till en varelse som ni inte skulle ha känt igen för bara några dagar sedan. Men är det annorlunda från att lära sig sitt alfabet ett år och läsa svåra texter nästa år? Ni håller i sanning på att bli ni i all er härlighet.

Att skapa er 3D dröm är mycket likt att lära sig alfabetet – det första steget i er frihet att vara, att lära er och skapa vad ni vill.

Vad vill ni skapa? Det är föga annorlunda från att fråga en förstaklassare vad de vill specialisera sig inom på universitet. Ni har inte än informationen ni behöver för att fatta detta beslut – men ni kommer att ha det. Inte om årtionden eller år, utan inom månader.

Det betyder inte att ni inte kommer att försöka er på olika saker tills att ni specialiserar er, utan det betyder att ni har friheten att vara och utforska. Och det kommer ni att göra – ett steg i taget, ett stadium i taget. Så är det Amen.

 

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her blog and subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

Du gillar kanske också...