Kategori: Ärkeängel Michael

Mikael via Ronna Vezane, 1 maj 2021

Ronna Vezane ~ Ärkeängel Mikael maj 2021   StarQuestMastery.com https://tinyurl.com/we3872tc Att bli en Själ-Infuserad Personlighet Älskade mästare, er VITA ELDS GUDSFRÖATOM/ JAG ÄR-Närvaron, är er ursprungliga Kärn-Intelligens, er första individualiserade identitet inom en Universell...

Ärekeängel Mikael via Ronna Vezane, 1 januari 2021

Ärekeängel Mikael via Ronna Vezane, 1 januari 2021 Ronna Vezane ~ Ärkeängel Mikaels januarimeddelande 2021 starquestmastery.com Cirkeln Representerar Enhet och Slutförande Triangeln Representerar Skapande, Byggande och Tillblivelse Oändlighetstecknet Representerar det Oändliga Flödet av Gudomligt...