Kategori: Feernas Kungadöme

Älvorna via Galaxygirl, 30 oktober, 2017

Älvorna via Galaxygirl 30 oktober, 2017 Hälsningar! Vi är Älvorna och vi svävar högt just i detta ögonblick inom Nuet av er varseblivning gällande verkligheten – för allt har blivit uppnått – ja, storslagna...