Kategori: Moder/Fader Gud

Moder Gud via Linda Dillon, 14 juni, 2020

Viljan till Enhetsmedvetande Expanderar Minut för Minut | Moder Gud via Linda Dillon av Linda Dillon https://tinyurl.com/yalwlopr …det är principiellt viktigt att du inte bara är djupt förankrad i Gaias mäktiga hjärta, utan också...

Källan via Galaxygirl, 10 maj 2020

Källan via Galaxygirl, 10 maj 2020 Galaxygirl kanaliserade texter Källan 10/05/2020 Jag är Källan. Jag är både synlig och osynlig. Jag är Allt som genomsyras av kärlekens kraft med universella underverk, uttryck och äventyr....