Kategori: Office of Poofness (ej kanaliserad information)

Historian bakom denna kategori inkluderar den ursprungliga ”Poof”. Han var en utmärkt reporter. Han dog för ca 3-4 år sedan. ZAP tog då över och gjorde om namnet till Office of Poofness. ZAP, och Poof innan honom, har utmärkta kontakter med de jordliga allierade – som nämns i de kanaliserade meddelandena. ZAP har också kontakter med banker och andra aktörer för Ljuset på Jorden. ZAP får ej tillgång till all information, men får tillräckligt för att sätt ihop en bild av vad som händer, eller vad han bedömer händer. ZAP är på framkanten då det gäller information från de jordliga allierade.