Kategori: Saul

Saul via John Smallman, 26 april 2022

    Saul via John Smallman, 26 april 2022   In God there is no judgment or condemnation. I Gud finns ingen dom eller fördömelse.   John Smallman 26 april Click here to listen to...

Saul via John Smallman, 26 mars 2022

  Saul via John Smallman, 26 mars 2022 Praktiskt taget alla som inkarnerar glömmer att de har ett andligt syfte. av John Smallman   Click here to listen to an audio clip. Kärlek är...

Saul via John Smallman, 12 mars 2022

  Saul via John Smallman, 12 mars 2022   Set the intent and choose to trust Love. av John Smallman   Click here to listen to an audio clip. Det finns bara En. Varje kännande medveten...

Saul via John Smallman, 24 februari 2022

Saul via John Smallman ”Bortse från rädslan och gå framåt! I riktning mot Kärleken!” den 24 februari 2022   Jag ska återigen påminna er om att det endast finns EN ENDA! Den Enda är...

Saul via John Smallman, 13 februari 2022

  Saul via John Smallman 13 februari 2022 Mycket snart kommer Ni, Återigen, att vara Fullt Uppvaknade   Här i de andliga eller icke-fysiska sfärerna ser vi med förtjusning på då mänsklighetens uppvaknandeprocess fortsätter...

Saul via John Smallman, 23 januari 2022

Saul via John Smallman, 23 januari 2022     Ert gudomliga och heliga syfte – Att Vara Er Själva!   2022-01-23 Alla är En, och alla ni vet det. Ändå, på grund av ”spelets...

Saul via John Smallman, 13 januari 2022

  Saul via John Smallman 13 januari 2022 Your presence on Earth at this moment is not a chance accident or occurrence. Din närvaro på Jorden i detta ögonblick är inte en tillfällig olycka eller...

Saul via John Smallman 18 november 2021

    Saul via John Smallman 18 november 2021 Lita på er inre vägledning, er intuition. av John Smallman Mänskligheten vaknar! Det finns tecken på detta över hela världen när medvetenheten växer om att...