Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 27 maj 2019

Det Arkturiska Rådet

Via Daniel Scranton, 27 maj 2019

Hur Mänskligheten Mår

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi har förmågan att känna av när det mänskliga kollektivets medvetande gör aldrig så små framsteg, och vi älskar att ge er dessa positiva framstegsrapporter, eftersom vi vet hur lätt det är att fokusera på det som inte går så bra. När vi ser mänskligheten höja vibrationen i det kollektiva medvetande, vill vi att ni ska veta att även om det inte går att mäta med några av de verktyg som ni har på planeten, så är det märkbart för oss och andra.

Vi ser hur långt ni har kommit under de senaste veckorna, till stor del beroende på Jordens egna energier. Hon har gett er högre frekvenser inifrån, för att ni ska kunna förankra mer och mer av er själva till Henne.

Vi har också märkt att ni mer och mer släpper taget om behovet av att något ska hända utanför er själva, särskilt bland dem av er som är medvetna om alla förutsägelser. Vi strävar efter att stärka er, och när vi ser att ni tänker och agerar efter det, vet vi att det vi gör sjunker in, och vi vet också att ni gör valet i det ögonblicket att släppa taget om alla teorier, alla förutsägelser och alla vi kontra dem i blogginlägg, som finns därute.

Vi märker när ni har blivit omdirigerade till ert hjärta och när ni följer den kallelsen. Ni kan känna de förändringar som sker inom er. Ni vet hur mycket bättre ni känner er nu än ni gjorde för fem år sedan, och ni vet också att ni bara skrapar på ytan beträffande hur/vad ni kommer att kunna känna och hur höga energierna kommer att vara som ni kommer att ta in i framtiden.

Vi kommer att fortsätta att utvärdera hur mänskligheten mår, och vi kommer också att fortsätta att insistera på att det går bra för er på grund av dem, liksom ni, som är villiga att utföra arbetet på sig själva och som är öppna för att ta emot den högre frekvensens energier som fortsätter att komma in från alla håll.

Vi ber er att ta en stund för att ställa in er på det mänskliga kollektivets medvetande, som ni är en del av. Ni behöver inte bara ta vårt ord på det när vi säger, att den vibrationens frekvens är högre än den var för bara några veckor sedan. Ni kan ge er själva den upplevelsen direkt, och när ni fortsätter att ansluta till ert inre och till Moder Jord, kommer ni att finna att styrkan i det som redan har påbörjats kommer att med lätthet att bära er in i nästa uppgradering av det mänskliga kollektivets medvetande.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...