Dikt via Per Beronius, 28 november

Per Beronius
Tema: Tankens mirakulösa kraft; föryngring; fysisk odödlighet

Det nedan skrivna ett uppdrag från ovan
Jag fick mig tilldelat, tvenne decennier i gången tid att föra vidare
Till mina Systrar och Bröder på Jorden

Till alla och envar som valt att leva med ett öppet sinnelag
I denna, den Gyllene Tidsålderns vibrationsfrekvens

”Tänk på vad du tänker”
Tanken oberörbar, tystlåten, syns inte, hörs inte
Håller sig diskret undan, propsar aldrig på uppmärksamhet

Upp till dig själv att bestämma, hur du skall bemöta
Tanken ur ditt Hjärta sprungen

Låt dig var dag och stund påminnas
Din tankens kraft är oemotståndlig, kommer förr eller senare
På Jorden sig materialisera, detta är inget abrakadabra
Det är med tankens kraft du skapar
Ditt eget liv

Allt, vad det än må vara, i tanken har sitt ursprung
En utsaga, sann eller falsk, avgörandet ditt eget, genom känslan
En människans sanna vägledare, känns det rätt
Då är det rätt för dig

Vi må oss påminna
Ljuset skapades, när Gud genom tankens kraft
Uttalade orden ”Varde ljus”, och ljuset blev till

Förr eller senare, med en viss fördröjning, kortare eller längre
Materialiserar sig våra tankar i den fysiska världen
I den eteriska går det på ett ögonblick
Inget sker, av det vi kallar ”slump”, allt
Är så Gudomligt vist ordnat

Bakom allt som händer, döljer sig vår egenskapade tankeform
Det är vi själva, som medvetet eller omedvetet, skapar våra liv
Hur än livet sig gestaltar kan vi aldrig ”skylla ifrån oss”
På någon eller något i det yttre, ansvaret tillfullo
Vårt eget, vad än oss möter på livets
Mossbelupna stig

Det som sker, har sin orsak i vårt eget
Genom tankens, medvetet eller undermedvetet, skapade
Så varför inte lämna gamla förlegade tänkesätt åt sidan
Tänka om, tänk nytt, tänk kärleksfullt, och kärleken
I sina mångfaldens vibrationer och variationer
Skall komma dig tillmötes

Minns ock, om detta du glömt, åldrande är ett onaturligt fenomen
En myt, som av mörkrets krafter fått fäste i människans sinne
Så försåtligt såddes, för att få oss att hamna i diket
Vid sidan av allfarvägen

Lämna en gång och för alla, om så du känner
Bakom dig de mörka krafternas myter

Du kan bortom alla tvivlens tvivel
Om du så väljer, med tankens oemotståndliga kraft, medvetet
Låta ditt sinne och din kropp föryngras

Kroppen, din själs fordon, i denna den fysiska världen
Tillit och tålamod, allt du behöver

Minns också
Det är aldrig för sent, att medvetet låta sig föryngras

Hur många år som än förflutit, 50, 100, 150, 200 år, eller fler
Sedan födelsen, då du i denna inkarnation
För första gången såg världens ljus

Tänk om, och ett evigt liv i den fysiska världen, på denna
Den underskönt vackra planeten, Jorden, Moder Gaia
Tellus, Den blå planeten, skall bli dig givet
Om detta är din vilja

Om du önskar spinna vidare på detta tema
Här en referens till boken, ”Linda Goodmans Livsguide”

En bok, som 1989 osökt kom min hand tillmötes
När min Skyddsängel Angela förde mig till bokhandelsdisken
Hon som alltid bredvid mig går

Jag ser henne inte, men det spelar ingen roll
Hon är min trogna följeslagare, hennes röst kristallklart tydlig
Visar mig vägen, ger mig råd i tidens varje stund
Fått mig att helt och fullt ut byta tankespår
Tänka på ett annorlunda vis än förut
En befrielsens nådegåva

Budskap, jag tog till mig
Ty jag kände bortom tvivlens alla tvivel, detta är rätt för mig
Dessa välsignade budskap i rättan tid, som fick livet
Att helt och fullt ut byta färdriktning

Fått mig bortom alla tvivlens tvivel förstå
DET ÄR, med tankens välsignade kraft vi skapar
Våra jordeliv

Här en påminnelse om det ovan sagda
En referens till detta ämne, för alla och envar som så väljer
Att jobba vidare på detta tankespår

Den ovannämnda boken
Linda Goodmans Livsguide, Nya Tidens Tecken

Utgiven 1989 på Bernces Förlag
ISBN 91 500 04867

Och här vill jag särkilt hänvisa till Kapitel 8 i denna bok
Med rubriken

”Fysisk odödlighet en transformation i tanken,
som leder till att cellerna kan förnyas”

Men i denna bok finns en myckenhet annat
Att ta till sig, om så man väljer

*  *  *
Detta mottaget av Per Beronius
——————————————————————
I sin poesins utgivning med fokus på världsutvecklingen
Nio titlar i bokhandeln, mer att läsa på nätet, sökord:
”Bortom 2012”, ”Ropet från Kosmos”, ”Röster från Andromeda” Författarnamnet
——————————————————————————-

Du gillar kanske också...