Djwhal Khul via Christine Meleriessee, 30 augusti

 

Djwhal Khul, 30 augusti 2015

Via Christine Meleriessee

Ljusfestival i Jungfruns tecken

 

Det är mitt Gudomliga Nöje att vara här med er alla i detta ögonblick. Jag är Mästaren Djwhal Khul som tala om Månens essens i Solens Tecken i Jungfrun.

Låt mig först förklara hur viktigt det är att reflektera över varje soltecken och de specifika energier som är närvarande. I de högre tillstånden är Jungfrun en mycket omtänksam och engagerad energi. Den representerar omsorg, tillväxt och förståelse för vad som behöver åtgärdas för att omfatta dessa aspekter i människans villkor.

Det är viktigt att inse att det här tecknets aspekter återspeglar det som skapas i jorden.

När människan vistas på Jorden, tillför hon en väsentlig egenskap av sig själv till skapelsen av planeten. Och när en individ hedrar naturens inre väsen i alla dess former, är det detsamma som att tacka utvecklingen av detta väsen, så att det till fullo kan manifesteras i sin renaste form. Det ger det möjlighet att växa med varje andetag av planeten.

Det är det här vi i sanning hedrar hos Jungfrun – att ge Service av Kärlek till alla Jordens invånare.

När ni, som individer, älskar något eller någon utanför er själva, då blir ni mottagare av det föremålets kärlek. Det är att ge Service. Att tillåta Kärleken visa sig genom alla inblandade parter skapar harmoni i livet.

Om mänskligheten hade förmågan att ständigt koncentrera sig på denna aspekt, skulle den här världen vara mer utvecklad än den för närvarande är. Det är på grund av stridigheterna i världen som Gaia känner sig pressad inom så många områden.

Varje själ som bor på Jorden har möjlighet att förfoga över Kärleksessen i sina fysiska kroppar och samtidigt för den vidare till Gaias innersta natur.

Det får mig att tänka på månens essens vid denna tid i Fiskarnas tecken. Det är en underbar anslutning inom Fiskarna och Jungfrun när deras essenser tillsammans förenar sig i full utsträckning, vilket representerar anledningen till att varje själ finns på denna planet.

Vet ni vad den anledningen kan vara?

Var och en av er har valt att vara en förlängning av Guds Kärlek, den renhet och det Ljus som ni har varit. Denna Kärlek strålar så djupt inom er, även när ni tror att den inte gör det. När utstrålningen av ert Ljus och er Kärlek kastas tillbaka från himlen, då blir ni helheten av det ni önskar i varje ögonblick.

Detta utvidgar sig sedan till Kärnan i Gaias Hjärta.

Hon läks på djupet i dessa stunder av utstrålningen från er Kärlek. Varje heligt ögonblick som ni upplever på Jorden är inget annat än en återspegling av vad som finns inom er.

När ni tittar på havet, ett vattenfall, ett berg, en sjö eller en äng reflekteras de i ert Hjärta. Ni börjar sjunga och dansa som om det finns en fjäril inom er som håller på att födas.

När ni utvidgar energierna omkring er, påverkar de alla Gaias Riken runt om i världen och följaktligen också Henne. Upphetsningen som ni känner och skönheten som ni ser, beror på vad ni har upplevt genom att se och känna Jordens inre väsen. När ni står vid dessa områden och delar era böner, er tacksamhet och kärlek är detta verkligen att ge Service.

Ni är en Ljusets ledstjärna på denna Jord.

Ert huvudsakliga ansvar är att uppleva frid och glädje, eftersom det är er Själs bestämda födslorätt. Ni för in den essensen i Gaias Hjärta. Det är då hon expanderar över all förväntan.

Det är här tjänandet av Ljuset och i Ljuset börjar. Det omsluts av allt ni upplever genom era ögon, öron och ert hjärta.

Ta er tid, under denna fullmåne, att förstå de uttrycksfulla energier som är en del av er Gudomliga Essens från den Ljuskälla som ni är. De element som kommer in i er, kommer att expandera i allt omkring er. Ta er tid att koncentrera er på den Service ni gör i Gudomlig Kärlek.

Genom energierna från Fiskarnas och Jungfruns essens är det till hjälp att grunda alla uttrycksfulla egenskaper, som Gudomlig Kärlek och Ljus har, i ert Hjärta. Ni kan inte låta bli att känna dessa element när ni går på marken, som är Gaias inre väsen.

Ta er sedan tid att koncentrera er på de energier ni känner. När ni går på marken, låt då er Sanna Essens flöda från er till Gaias Hjärta. Det kommer att bli som om ljusgnistor flyger omkring i luften, men i det här fallet kommer de att röra sig genom de många lagren av Hennes inre väsen. Om ni går i vattnet – gör samma övning. Känn rörelsen genom era fötter när den smälter samman med vattnets molekyler och låter den Gudomliga Kärleken inom er flyta runt omkring er.

Ni kommer sedan att ge Service av Kärlek till mänskligheten.

Varenda själ på Jorden kommer att känna dessa essenser. Många människor är djupt sårade av de utmaningar de upplever. De som inte har denna insikt, som var och en av er har, behöver er hjälp. Var medvetna om att i processen med att ge Service kommer ni att få exakt det ni önskar för er själva.

Det här är ett underbart sätt att utföra Service till denna planet.

Vandra i den skönhet som ni är, som jag ser er som, när alla beståndsdelar inom er når fullt stöd för era insatser som en Gudomlig Själ på Jorden.

Tack för era fortsatta ansträngningar att skapa den Nya Jorden.

Jag Är Mästaren Djwhal till er tjänst.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

©2012-2015 Walking Terra Christa Academy of New Earth Mastery http://walkingterrachrista.com/ by Rev. Christine Meleriessee Hayden and Rev. J. Michael Hayden (Ara). Permission to repost this information electronically on your non-commercial website or blog is granted as long as you include this copyright statement and the following referral links. Use for commercial websites, blogs and printed or written reproduction requires written permission.

 

Du gillar kanske också...