Startsida Blog Om Sajten Kontakta


Söndagsmeditation 9 mars 2014
IngaLill Enadea

.

Nu är Du fri!

Som himlens alla fåglar tryggt litar på min lag
ska också du, min kära, i tillit vara varje dag.
Ta stunder utav stillhet och sök i hjärtat ditt
den frid och kraft du önskar, allt är kostnadsfritt!

Din vilja är min lag, hur kan det annars vara?
Du är här nu på vår jord, så älskad i min gudaskara!
Att du kom ner var ditt beslut, vägledd i kärlek stor
men det är något som så många av er inte tror.

Och så är livet här på jord i glömskans hårda fång.
Men jubla nu, min kära, ditt minne är på gång!
En liten bit i taget, det kan annars bli för svårt
när solvindarna kommer och svingar lite hårt.

Dock bär de glädjens budskap i all sin energi.
Det är helt klart beslutat, de kan ej låta bli!
Allt är i stor förändring i dig och på din jord,
naturen, männ´skokroppen, så tro mig på mitt ord!

Min skapargnista växer i dig och alla här
som i tillit valde detta liv i jordens atmosfär.
Visst har du fria viljans lag, så om ett nej jag hör,
att du vill vänta än ett tag, så kanske du det bör.

I denna tillit ska du gå, att du, ja alla välja få.
Tro, min vän, att jag dig känner! Jag är bäst av alla vänner!
Allt jag vet och allt jag ser, hör dig när om hjälp du ber.
Allt blir alltid som det ska, så lita på att allt blir bra!

Känns solens värme på din kind, njut av vårens glada vind!
Du är på väg i skaparljus och vi ska ses i glädjerus.
Allt förändras i var del, du och vår jord ska nu bli hel!
I samklang ska vi åter bli. Tro på mitt ord – Nu är Du fri!