Startsida Blog Om Sajten Kontakta


Meditationens ord, Påskdagen 2014
IngaLill Enadea


Våren är här med glädjebesked
och jag är dig alltid nära.
Jag är här - och du är med.
Du stora ljusväsen, min kära!

Jordfyll dig nu i din Moders hus
och sprid hennes feminina energi.
Förena dig med Urkällans ljus,
be Moder-Fader Gud i allt stå dig bi.

Allt har du inom dig, allt du söker
I ditt hjärta bor en lysande diamant.
Öppna dörren, följ vägen som kröker,
och möt mig där, jag är välbekant!

Förenade är vi i ditt innersta rum
och andas i takt med ditt hjärtas slag,
som berättar om påskens evangelium,
om uppståndelsen som sker, nu dag för dag.

Släpp taget om det som stör din väg
till målet du valde när du gick ner.
Om du snubblar lite, vad gör det, säg
när vägen lyses upp, allt mer och mer.

Ojämnheter på vägen finns till
för din rensande rening i brytningstid,
och för att du ska minnas Vad Du Vill,
vad som är viktigt för din sinnesfrid!

Du uppstår till allt, som du har, som Du bär.
Din inre rikedom är av ofantlig art.
Misströsta ej mer, se i spegeln vem Du Är
och detta ska vara för dig uppenbart!

Sträck upp dina händer och tacka i fröjd!
Välsignad vare du av vår kärleksfulle Gud.
Gudomliga gåvor från himlens höjd
kommer med våren som glädjebud!