Startsida Blog Om Sajten Kontakta Frågor och svar
Frågor och Svar, 10 maj 2013Fråga:

Hej Per Staffan,

Tiden som vi uppfattar den är ju inte densamma som i de andliga rikena. Har jag fattat det rätt, som att vi som är lite äldre, (60+). Inte kommer med in i 5D pga ålder. Vi hinner förmodligen avlida innan den dagen kommer. Så därför kan vi egentligen släppa allt detta nya som kommit till oss via meddelanden. Skulle gärna vilja veta hur det blir med karma och återfödelse. Kan det vara så att detta mer kommer att gälla våra barnbarn eller kanhända ännu längre fram än så. De flesta här går ovetandes och kanske är det enklare så. Om vi räknar i jordisk tid. Kan man göra sig en uppfattning om hur länge Jorden kan överleva i det tillstånd hon nu befinner sig. Har du någon uppfattning om detta. Det är inte av rädsla jag frågar utan av omtanke för henne och för oss..... Detta mejl får du gärna lägga upp för andra att läsa om du publicerar det.. Mvh AnnSvar från Per Staffan:

Hej Ann,

Tack för ditt mejl. Det ligger lite tvivel och osäkerhet i dina frågor, men det är du säkert inte ensam om. Det finns också några missuppfattningar som jag ser mig ana.

Helt riktigt så ser de i 5D inte tiden på samma sätt som vi gör. Slutsatsen du drar av detta är dock något som inte är helt riktig. Även om våra kroppar inte skulle orka med fram till att vi mer märkbart går mot 5D, vilket då skulle innefatta nya helande teknologier och början på föryngringsprocessen, så kommer den förkovring av kunskap och själslig tillväxt som du och andra över 60 har uppnått att gå med själen vid bortgången. Inget är förspillt eller gjort i onödan. En sådan själ kan sedan födas direkt in i 5D vid nästa inkarnation, om fler lektioner i 3D inte anses nödvändiga.

När det gäller tidpunkten för införandet av 5D så är det inte frågan om flera generationer i framtiden då det skall ske. Det sker nu, men detta nu är något utdraget. Du kanske vill hålla i minnet hur länge som du har läst på st-germain.se eller stiftat bekantskap med denna kunskap innan dess och jämföra den tiden med tidsrymden sedan mänskligheten sjönk ned i 3D vi fallet av Atlantis för 13000 år sedan. Jag skulle gissa på att det bara är några år som du har haft denna kunskap, eller högst tio år, så lite mer tålamod och utveckling skadar inte. Du blir då mer och bättre förberedd för att hjälpa de andra som här helt omedvetandes, som du talade om. Mästarna har också väntat med att ge denna kunskap till en tidpunkt när i tiden då faktiskt kommer att hända, för att väntan med kunskap inte skulle bli alltför lång.

Jag kan inte sia om exakt när den gudomliga klarsignalen ges för att de påtagliga förändringarna startar upp. Jag kan dock säga att väntan är delvis pga att Skaparen vill ge mer själar på Jorden chans att vakna upp och välja detta perspektiv, höja den kollektiva nivån, då denna möjlighet till massuppstigning inte ges så ofta. Han/hon vill att så få som möjligt skall gå miste om möjligheten. Det betyder att vi med kunskap har ett ansvar att hålla våra vibrationer och ljus högt och på så sätta bäst bidra till förhöjningen av den kollektiva vibrationsnivån, och om möjligt sprida kunskapen till andra, om de är öppna och mottagliga.

Du ställer en bra fråga då du undrar hur länge som Jorden kan klara av att fortsätta på detta destruktiva sätt, med all den skada som åsamkas Henne. När det hela bryter ihop kan jag inte säga. Det förefaller dock, (personlig uppfattning), som om att Golfströmmen har försvagats och detta har orsakat kalla vintrar och sena vårar i Europa. Skadorna som står i kö är nog inte alltför långt borta och det gör ju det också svårt för Skaparen att vänta alltför länge till.

Oberoende av hur långt tidsperspektivet är för 5D på Jorden så har varje själ som läser detta eller tar till sig informationen inte någon anledning att misströsta, då själsutvecklingen kommer till godo antingen redan i detta liv eller nästa.

Väntan och tilliten kanske kan vara lite lättare att hålla med detta perspektiv i minnet.

I Ljus och Kärlek,

Per Staffan www-st-germain.se

---------------------------------------------------------

Comments from readers (0)