Gudomliga Modern via Camilla KumaRa, September

(Gudomliga) Modern talar

September 2014

Kanal: Camilla KumaRa


Modern är här. Jag säger er, var ej rädda.
Var ej rädda. Vår kärlekskraft är så stark tillsammans.
Var ej rädda, mina barn.
Missförstå ej Gaias utvecklingsfas.
Barnen mina, den styrka ni bär inom er i kärlekens rum är okrossbar. Den styrka ni besitter när ni känner in Er egen kärlekskraft är oändlig.
När ni tonar in på rädslan hos massan, när ni tonar in rädslan hos de som ej känner sitt eget hjärta – så tappar ni i er egen kärlekskraft.
Älskade barn, jag är ej borta från Er då! Älskade barn , jag är i Er även då. Stanna upp och landa i ert hjärtcentrum. Andas. Låt rädslan flyga vidare som ett mörkt moln på en klar himmel.
Rädslan är ej sanningen. Kärleken Är sanningen. Du Är sanningen. Jag Är sanningen. Vi Är sanningen.
Ert samhälle skall till att förändras. Var ej rädda. Ert sätt att se på er själva skall förändras. Var ej rädda. Ljuset skall segra. Ni vet detta i edra hjärtan. Ni bär sanningen och syftet i edra hjärtan, ty ni är en del av det Gudomliga.
Balansera er. Balansera er dagligen. Gör det ni kan för att balansera er när ni anar tumult. Dra er mot de situationer som vårdar er själs längtan. Finn er inre stillhet i enhet med naturens och min visdom.
Jag Är inom Er alla, jag Är i Alltets naturliga kretslopp. Mitt väsen är i Alltets väsen.
Modern Är jag. Modern Är jag.Camilla KumaRa
Terapi och livsvägledning

http://denenandekarleken.se

Du gillar kanske också...