Hilarion via Marlene Swetlishoff, 1 april, 2017

Hilarion

via Marlene Swetlishoff

1 april, 2017

Månadens uppdatering för april

 

Älskade Ni!

Jag kommer på kärlekens vingar! Jordens samt hennes alla invånares transformationer fortgår i oförminskad takt. Det om har visats för världen i stort, visar på vissa tecken på att de gamla strukturerna sviktar och inte längre understöds, så som tidigare har skett. Det tyder bara på ett mycket begränsat perspektiv för människorna i världen, för förändringarna och transformationerna sker på en mer underbar nivå inom varje mänsklig invånare. Stora förändringar sker inom varenda cell och DNA hos varje människa på planeten.

Många människor förenar sig nu med den värld som hittills har varit osynlig för deras fysiska ögon. Den kan nu fångas upp inom den inre synens kameror och perspektiv. Är inte detta underbart, Älskade Ni? När de gamla strukturerna inom varje facett i det mänskliga livet på er planet smulas sönder och viker undan, dyker det samtidigt upp nya sätt att vara. Man behöver bara leta upp dem, man behöver bara öppna upp sin medvetenhet om detta och så får man se att det är verkligen är på det sättet!

Om man inte tar del i de politiska aspekterna av livet på planeten, så är livet i alla sina facetter faktiskt helt underbart och häpnadsväckande! Vi har observerat att när en individ fokuserar på de politiska aspekterna i någon given situation, så sker en ögonblicklig sänkning inom deras högre medvetandes förmågor och vi önskar påpeka att det finns ett högre perspektiv och vi råder att var och en av er letar efter detta högre perspektiv genom att gå inombords för att finna det och hitta det och bli varse det. Inom varje mänskligt hjärta sker en öppning till ett större uppvaknande och en ökad medvetenhet.

Detta är något som ingen kan undvika – det sker hos alla, för det som sker hos en person sker för alla – och när ni så vaknar upp, när ni alltmer kommer ihåg att ni är en gudomlig förbindelse, så hjälper det i sin tur det kollektiva medvetandet att förmå göra detsamma. Vi skulle vilja påminna er om att det på de högre nivåerna inte förekommer någon uppdelning eller separation mellan människorna, mellan koncepten – alla är förenade, alla är Ett och detta är vad vi ber er komma ihåg och hålla främst i era tankar. Fastän det förefaller som om världen fungerade på sitt tätaste sätt, så är det i verkligheten inte så! Detta är en falsk tanke som vidmakthålls genom vissa av massmedias kanaler.

Det finns mer i livet och det är BRA! När slöjorna tunnas ut, ser vi – och ni har lagt märke till det – att era självaste tankar manifesteras till underbara skapelser. Detta kan även leda till motsatsen, så vi ber er vara vaksamma och varsamma med era tankar och era känslor. Håll dem ständigt positiva; håll dem ständigt upplysta och välvilliga gentemot allt och alla, för det som ni ger ut kommer åter till er.

De som är mer känsliga bland er finner dessa tider mycket utmanande, så vi råder er, vilket vi tidigare har gjort, att vistas ute i naturen för det är det naturliga rike, den naturliga värld som djupt inom Jordens kärna är djupt förbunden i harmoni med er planet. Det är viktigt att ni gör detsamma – för det är viktigt att hålla sig balanserad, inte bara med livets högre aspekter och högre dimensioner, utan också att ni förblir i kontakt med den planet som är ert hem. Många av er glömmer att göra detta; ni måste förbli jordade till Jordens kärna.

Ni ska harmonisera er själva så att ni hålls starka i er vision av den värld som ni skapar, snarare än att kastas hit och dit av livets förändringar när de inträffar på er planet. När ni konfronteras av utmanande situationer eller utmanande människor som ännu inte är fullt uppvaknade, var tålmodiga, var vänliga, var kärleksfulla. Detta är vad som tryggt kommer att styra er ända fram. Det klart skinande Ljus som ni upprätthåller, är oumbärligt under dessa tider, för det behövs en balans när de gamla systemen vittrar sönder och faller isär. Kom ihåg detta och välj att ständigt harmonisera med ert väsens gudomlighet inombords, er gudomliga eviga själ, för det är där er större sanning bor.

Fokusera ert sinne, era tankar och er vision på de möjligheter, de större potentialer som visar sig själva. Det finns så mycket som kan ske för er om ni så tillåter, om ni öppnar sinnet och hjärtat för det. När ni ärar er egen sanning och utvidgningen i er egen själstillväxt, så fortsätter ni vandra på er väg som är vägen för den fridfulla, den fridfulla krigaren, Ljuskrigaren, kärlekens krigare, krigaren som står emot de krafter som försöker dra er ner till en lägre vibrationsnivå. Var och en av er har förmågan att övervinna och vara immun för denna påverkan, för den håller på att vika undan från er verklighet. Ha tillit till att detta stämmer, håll fast vid visionen och denna tanke.

Ni blir ombedda att släppa taget om materialismen i alla dess många facetter, ni blir ombedda att överlämna er till ert högre medvetande och varande samt att fungera på den nivån. För att kunna stiga upp måste detta ske. Jag ber min älskade skrivare att sammanställa en affirmation, a decree for you to focus on for this coming month, denna pågående april månad, för att hjälpa er att ständigt hållas i linje med era högre aspekter, till er eviga själ. Genom att upprepa denna affirmation på morgonen och igen på kvällen innan ni ska sova, får ni hjälp att hållas i harmoni och en förbindelse med de högre aspekterna, de högre frekvensvibrationerna som är ert sanna tillstånd av varande, det kommer att hjälpa er att inte bli distraherade av händelserna i er värld omkring er. Detta är mycket, mycket viktigt under dessa tider – för ni är förmer än det som syns på ytan av er varelse.

Var öppna för nya tankar, nya begynnelser och nya inriktningar, för dessa kommer till ert medvetande. De nya riktningar som er själ, er eviga själ längtar efter för er att gå till och ha tillit till, att allting som dyker upp för er ständigt är för ert högsta och största goda, er glädje och lycka. De av oss från de högsta rikena av Ljus önskar endast er fortsatta utveckling och utvidgning till de högre aspekterna av ert varande, för detta främjar alla på planeten och i universum.

Fortsätt arbeta med att släppa taget om alla tidigare händelser, allt som har gett er utmaningar – detta är den perfekta tidpunkten att göra detta, att släppa taget om allt som inte längre tjänar den väg som er eviga själ önskar för er att vistas på. Fastän det kan förefalla som om det är en omöjlig uppgift, så stämmer det inte! Kom ihåg ordspråket: ”Det är alltid mörkast före gryningen” och ha tillit, Älskade Ni, till att det är så! Ha tillit inom er vetskap om att ni aldrig är ensamma, att vi ständigt finns med er för att ni ska kunna framskrida till ert högsta mål.

Till nästa månad…

JAG ÄR Hilarion

 

 

Express permission has been given to Ron Head to post this update on his blog. ©Marlene Swetlishoff. All rights reserved to the author/scribe and www.therainbowscribe.com. No copying and pasting of this text message is permitted. The making of videos in any language is not permitted.

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...