Hilarion via Marlene Swetlishoff, 1 mars, 2017

Budskap från Hilarion för mars 2017

 

Älskade Ni,

Jag kommer på vingar av kärlek för att ge er ord av kärlek, healing och visdom. Som de flesta av er har känt den senaste månaden, har energierna ökat i intensitet och detta kommer att fortsätta och kommer inte att minska. Många av er är medvetna om att Schumanns Resonans har ökat enormt på planeten och detta är ett faktum. Den processen tar fram allt det som inte är i resonans med dessa förhöjda frekvenser och därför är det en tid av stort obehag för många, för många medlemmar av mänskligheten på er planet.

De flesta av er, våra Älskade Ljusarbetare, förstår vad som händer och har förberett för detta i många år så det ni upplever är de första symtomen av vad som sker men det är inte så intensivt som det är för andra. Ni är känsliga, det är sant, ni känner dessa energier djupt och intensivt men ni upplever inte det stora lidande som händer dem som inte är medvetna och som inte är vakna. För dem verkar det som om den värld de levt i hela sitt liv håller på att falla isär och detta skapar mycket smärta inom dem.

Det är tid för direkt kärlek, kärlek och mer kärlek till alla på planeten, för detta är tiden för transformation. Det är som om varje person kämpar med att ta sig ur sitt gamla skinn så att de kan bli förnyade och börja om på en högre nivå i ett nytt skinn. Detta känns intensivt och är överväldigande för de flesta. Samtidigt är det mycket energier av dualism och polaritet som görs gällande för närvarande, som skapar mycket förvirring, ilska och ångest i människor av den här världen.

Det är så det tolkas; det här är hur de som inte förstår vad som egentligen händer uttrycker sig själva. Det är genom skrikighet, genom protest, genom att göra sig själva hörda som de försöker hantera förändringarna. Vi säger till er att det så småningom kommer ske en balansering av dessa energier, en bättre balans och en förståelse genom att mer information avslöjas till dem som är förvirrade. De kommer att uppleva mer balans och förståelse och detta kommer att skapa mer frid och harmoni på er planet.

Var och en av er har förberetts, har tränats för dessa tider. Ni har alla de redskap ni behöver. Om någon av er finner sig själv ur balans och i behov av balansering rekommenderar vi den totala rensning av energi som finns på Scribes hemsida Jag ber henne att infoga länken här:

http://www.therainbowscribe.com/totalenergyclearing.htm

Vi ser att många av er implementerar verktygen och de discipliner ni lärt er genom att ta paus ofta, genom att inte vistas i den dualism och de polariteter som presenteras för er på nyhetsmedia och bland människor runt er.

Alla gör så gott de kan just nu, förstå det och var hjälpsam. Förstå det och var stödjande. Ge kraft till varandra, lugna de intensiva energierna och lugna Moder Jords energier, för hon går också igenom de förändringar som finns dolda under ytan av hennes oceaner, det är mycket rörelse som sker så det finns behov av att alla lånar ut sin energi i enhet till de områden som kommer till er uppmärksamhet. Allt som behövs är att sända en healingstråle, en lämplig färgad stråle. Om du till exempel hör talas om en jordbävning, sänd den safirblåa strålen dit. Om du känner till områden i havet som förorenas och förgiftas, sänd den safirblåa strålen av healing, lugnande och balanserande.

 

Det finns nu många möjligheter till att höja dig till din högsta och största potential. Många möjligheter öppnas för er och ni behöver bara vara alerta och medvetna så att ni märker när de kommer upp inför er. När dessa förändringar sker inom människor kring er som inte varit så vakna som ni, kommer ni att uppleva en sammanstrålning, en plats där ni kan mötas på gemensam grund och med gemensam energi – vilket naturligtvis kommer att vara energin och vibrationen av kärlek.

Det har varit många kosmiska anpassningar och händelser som ägt rum och detta kommer fortsätta genom hela detta år. Vi säger det igen, när det är mest gynnsamt, förbered er genom att säkerställa att ni blir väl hydratiserade, drick mycket rent vatten, rör på kroppens alla delar för att hjälpa energierna i era meridianer och kanaler att förbli klara och rör på er så att energierna från kosmos och Jorden kan röra sig genom er obehindrat.

Motion är väldigt viktigt; det behöver inte vara ansträngande motion. Ta en promenad, gör knäböjningar, sträck dina armar ovan huvudet, skaka ur dina armar, stå upp och stampa fötterna, hoppa upp och ned en liten stund, allt detta det är hjälpsamt för att rensa dina energikanaler och meridianer så att det inte blir blockeringar. Var och en av er kan göra detta på det sätt som fungerar bäst för er.

Detta är månaden då temperaturen varierar, energin rör på sig och förändras, så det är välgörande att vända sig inåt till kärnan av din varelse så att du tonar in dig med din Gudomliga Essens och Gudomliga Vägledning. Det är mycket, mycket viktigt! Den övningen är din grund, din näring. Många av er, har upplevt en känsla av frånkoppling från allt och alla kring er och detta Kära Ni, är en ganska normal känsla i dessa tider, för ni har nu tagit ett kliv från det som var, ni har gått in på okänt område och här finns känslan av att inte var i enhet med någonting kring dig.

Ni är de som skapar det nya och ni är i förgrunden. De som kommer efter er kommer att ha fördel av era erfarenheter, av ert anspråkstagande av dessa energier och denna nya plats som du befinner dig på och av hur du gör den mer bekväm och hemmastadd. Det är detta som kommer hända under mars månad och vidare under året.

Ni ÄR pionjärerna, ni ÄR de som förändrar, ni är de som banar väg och det är detta ni fortfarande gör och kommer att fortsätta att göra – och vi säger till er – förstå att ni är aldrig ensamma, vi är alltid och för alltid med er. Ni kanske inte ser oss eller känner oss, men ha tillit till att vi alltid är med er; att vi går vid er sida oavsett vart ni går eller vad ni gör. Vi finns där för att stötta er, ge er healing och modet och kraften som ni behöver när ni behöver det mest. Vi kan inte gå vägen för er men vi kan och kommer att stötta och ge mod när det behövs mest. Vi sänder healing och balanserande energier till er också. Förstå det och känn frid.

Till nästa månad…

Jag ÄR Hilaron

©Marlene Swetlishoff/Tsu’tama. All rights reserved. Permission is given to Ron Head to publish this text on his blog but ONLY the video of this message for March 2017 may be shared with others. The link to the You Tube video is: https://youtu.be/Ocap3FvfKYg

 

 

Du gillar kanske också...