Hilarion via Marlene Swetlishoff, 1:e februari, 2017

Hilarion via Marlene Swetlishoff, 1:e februari, 2017

 

Älskade Ni,

Jag kommer på kärlekens vingar! Det sker stora genomgripande förändringar på denna planet. Och dessa förändringar finner många utmanande, oacceptabla och av en sådan sort att de förtrycker folkets rättigheter. Och vi säger, att plötsliga förändringar, alltid kommer att vara lite chockartade, men vi ber er Ljusarbetare att komma ihåg, att ni alla har haft visioner och bett om hjälp med att skapa positiva förändringar. För att de positiva förändringarna ska kunna ske, måste många saker tas bort, av det som har motverkat individens frihet på planeten.

Det händer saker nu, genom aktionen från en individ och hans team. Denna individs verkliga önskan, är att skapa en positiv förändring på planeten. Han är fullt medveten om vad det är som måste göras, för att detta skall kunna ske. Det är inte lätt att vara i den personens skor. Det är inte lätt att göra sådana förändringar, som till att börja med uppfattas av alla som hotfulla. Vi ber er att tänka igenom, hur dessa förändringar skulle kunnat göras på annat sätt. Vem skulle kunna göra dessa förändringar, om det inte var en person som är inkarnerad på planeten?

Det existerar universella lagar, den viktigaste är den som finns på varje planet, som är i en dödskamp av uppstigning, och då får det inte förekomma någon störning från andra planeter, andra världar. Det hela måste ske genom en inkarnerad individuell själ på planeten, eftersom det är en planet av fri vilja. Fri vilja innebär, att varje individ på planeten har stor kraft för att kunna göra sina egna val. Det innebär ansvar, och viljan att vara ansvarig för valen.

Så förstå att de förändringar som nu äger rum, så småningom kommer att bli i balans på ett bättre sätt, ett som är mer sanningsenligt och mer gynnsamt för människorna i det här landet, och människorna i alla länder på planeten – för detta är bara början. Det kommer att bli genomgripande förändringar inom systemen – de statliga systemen, utbildningssystemen, banksystemen – i varje system av det gamla paradigmet. Det är mycket som måste förändras och det kommer nu.

Vi säger till er, Kära Ni, har tilltro! Ha tilltro till att det ni har önskat, håller på att hända. Det är i händelsernas början. Det är den förändring som önskats och förväntats under många årtionden. Det måste börja någonstans. Man kan inte förvänta sig att något nytt ska hända, av att göra samma gamla saker; man måste ta bort det gamla för att det nya ska börja blomma. Ha denna tilltro, ha denna vetskap, håll er till ert Ljus. Fortsätt på vägen. Håll kärleken i ert hjärta. Fall inte in i polariteterna, de extrema polariteter som nu finns.

Vi förstår att det är mycket svårt, när det är ”mitt framför er” så att säga, men det är då det är som viktigast att komma ihåg, det ni har strävat efter under hela ert liv. Förstå att förändringarna kommer genom en individ som har utbildats under hela sin livstid, för att vara i den här positionen, för det krävs stor styrka för att orka dra linjen i sanden, upphöra med det som inte fungerar, ta bor det och börja något nytt. Skåda, Kära Ni, det händer. Ha lite medkänsla med denna person.

Återigen fastslog vi, att det är nu som som var och en av er ger er själva den vård, medkänsla och omsorg som ni förtjänar. Gör saker som får er att må bra, som gör att ni känner er glada, för det är frekvensen av glädje som kommer lyfta denna planet, och när vi ser framåt så verkar det på sikt bli så, och mycket kommer att finnas att känna glädje för. Håll kvar balansen inom er för att kunna fortsätta er väg. Det är egentligen ganska enkelt, Kära Ni, för när ni känner er fridfulla inombords, så reflekteras det ut i världen.

Det är många lärdomar för varje själ på planeten, som nu dykt upp för alla att ta del av, för att begrunda, kontemplera och lösa i sina själar. Det finns inget utrymme för självgodhet längre – för hela planeten är i processen, och mitt uppe i exceptionella förändringar, och ni är delar av det. Acceptera er roll; sjunk inte ner i de polariserade energier som förekommer. Ni är de som skapade denna förändring – det som nu händer.

Hjälp till, bistå energierna och det bästa sättet att göra detta på är som som vi berättat, att skapa en fridfull förändring inom er, att hålla fast visionen om den nya världen, som ni vill se manifesteras på er planet. Det inträffar nu! Detta är också den tid när själarna utmanas med att titta inåt, för att urskilja vad som kommer från egot inom dem själva, och att ta itu med det, för att balansera och integrera denna aspekt i deras väsen, och inse att det finns saker som är utom kontroll och att det är egot själv som gör uppror.

För egot själv vet, att dess funktion från förr har förändrats, och då kommer känslan av att om man släpper denna aspekt av sig själv, så kommer allt att falla sönder. Det är nödvändigt nu – det är vad som händer – för att världen ska kunna gå vidare till nästa evolutionära fas. Och vi säger till er, Kära Ni, ha tilltro, hålla er vision, vackla inte på er väg. Tappa Inte tron på ert eget själv, för det är er verkliga grund. Gräv djupt innan ni reagerar på energierna nu.

Stå stadigt, och se med förundran på det som verkar hända, på de möjligheter som presenteras, som öppnar upp för er och för alla på planeten. Gå framåt i de vågor som bär mänskligheten in i den nya gyllene tiden. Vet att vi från de högre rikena, håller oss objektiva till förehavandena på planeten, men vi älskar er djupt, vi är alltid med er, ni behöver bara kalla på oss, vilka som helst av oss från de upphöjda rikena av Ljus, och vi kommer att vara med er.

Till nästa månad,

JAG ÄR Hilarion

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

©Marlene Swetlishoff/Tsu’tama. All rights reserved. Copying and sharing of this text material for other blogs, websites, magazines, etc. is not permitted. The making of videos in any language is not permitted. This is posted for the reading pleasure of those who come to the www.therainbowscribe.com website.

If you wish to receive the latest monthly Hilarion Connection© Update Newsletter, please sign up for it here:

www.therainbowscribe.com

 

Du gillar kanske också...