Hilarion via Marlene Swetlishoff 5 juni, 2017

Hilarion

via Marlene Swetlishoff

5 juni, 2017

 

Älskade Ni!

Jag kommer på kärlekens vingar! När er värld fortsätter få fram förändringar inom alla områden av den mänskliga upplevelsen, finner många det svårt att hålla sig fast, att känna en grund runtomkring sig och under sig, så att säga. Allting håller på att förändras, allting skiftar och när det sker, skiftar och förändras även det mänskliga medvetandet. Det skifte som mänskligheten får uppleva är svårt att förstå och medvetet uppleva för majoriteten av världens människor. För dem som har utfört sitt arbete och följt sin inre vägledning, sin andliga vägledning på sin andliga väg, är detta en tid då man får acklimatisera sig till de högre frekvenser som nu är på väg in.

Det är en tid av att få sträcka ut sig bortom tidigare begränsningar, att inse och förstå att ni nu har en storslagen möjlighet att få uppleva livet på Jorden i en mycket större skala än vad ni någonsin har drömt vara möjlig. Detta är något som de flesta av er fortfarande tycker är svårt att förstå och omfatta, att ni nu är de som ska manifestera! NI kan skapa en underbar ny verklighet för er själva, för era nära och kära och genom att ni gör det, för världen i stort. Ni är de som skapar mönstren; ni är de som skapar den nya verkligheten genom att vara villiga att utvidga er bortom tidigare begränsningar, att utvidga er till nya horisonter genom att följa era hjärtans inre suffleringar, genom att göra det som kommer till er, genom att vara villiga att följa upp och avsluta projekten.

Vi som befinner oss i existensens andliga riken kan nu lättare kommunicera med många, många av er och de av er som inte är vana att lyssna till och ta emot våra tankar och meddelanden, tycker att detta är ett förvånande fenomen. Det är dags! Slöjorna har tunnats ut. Vi kan nu kommunicera på en ögonblick-till ögonblick-basis. Vi kan besvara era frågor när de kommer till er. Allt ni behöver göra är att ha en avsikt att det ska vara så och då finns vi där för att svara på det som ni önskar veta mera om.

Tidigare civilisationers uråldriga kunskap väntar intensivt på att få bli anlitad och att få bli återlämnad till den mänskliga civilisationen under de tider som nu råder. Det finns mycket som kan komma igenom, som kan bli till oerhörd nytta för alla som är tillräckligt lyckligt lottade att uppsöka denna kunskap. När de får se att denna kunskap är tillgänglig, kommer de omedelbart att säkerställa att de får gagnas av den. Många av er står fortfarande i de bägge världarna, med en fot i vardera, men detta håller på att bli allt svårare. När ni alltmer tonar in er på de högre dimensionerna, släpper ni naturligt allt som tidigare har hållit er tillbaka.

Ni rör er framåt, ni rör er uppåt, men när ni gör det märker ni att ni i själva verket inte behöver ta er någonstans eller göra något eller vara någonting – att svaren kommer till er inom ert eget väsen. Ni är er egen guru, ni är den som håller alla svaren inom er, det är dags att låta dessa svar komma igenom. Ni kan göra det genom att sitta i stillhet och tystnad, utan störande moment, genom att öppna upp en ren sida i en ny anteckningsbok, eller ett häfte och låta orden flöda genom er. Sedan kan ni lägga denna information åt sidan för ett senare tillfälle, och säkerställa att ni noterar datumet, och ni får allt med att tiden går se att det som ni har fått ta emot är mycket relevant, inte bara för er utan för mänskligheten i stort.

Sedan ber vi er att överväga att dela med er av denna information i formen av böcker eller e-böcker; blogginlägg eller vadsomhelst. Dela med er det som kommer till er. Det är inte nödvändigt att ni gratis ger bort allt som kommer genom er, för de som behöver anstränga sig för att ge en liten betalning för den information som kommer igenom er, kommer alltid och oundvikligen att värdesätta och uppskatta det mer än det som har getts gratis. Det finns många sökare som stiger fram och letar efter information, som söker svar på sina frågor varför saker och ting i världen sker som de gör och det är där de av er som har förberett er och delat med er, befinner er i en position att vara till hjälp för dem.

Detta behöver inte vara någon personlig hjälp från en till en annan, för många av er i likhet med vår skribent, har kommit till att bli till hjälp i högre grad och för en större del av mänskligheten, snarare än genom att arbeta en och en med människor och detta är fullständigt acceptabelt och helt okej. Allting handlar om att ge med glädje, ta emot med glädje, dela med glädje – allt som kommer till er och genom er. Varenda en av er kommer med en speciell gåva att kunna ge till andra, att dela med er till andra och det ankommer på var och en av er att börja uppskatta andra som också kommer med viktig information, kunskap och visdom för dessa rådande tider.

Vart och ett av dessa erbjudanden vävs med gyllene trådar ihop på det kosmiska medvetandefältet, och hjälper varje person att från dem snappa upp de gyllene trådarna av sanning för sin egen resa. Leta ständigt efter vägen inombords; det är där som allt som ni någonsin har önskat er och behövt få veta finns, inom er egen varelse. Ni bär alla svaren inom er, inom ert större Gudomliga sinne och medvetande. Ni håller rikedomen av all information som samtliga aspekter i er Själ har bidragit till alltigenom tidsåldrarna.

Det är ni, i egenskap av de uråldriga, som har upplevt denna värld många, många gånger i flera olika roller från den högsta till den lägsta. Ni väljer vägen för er personliga upplevelse för att bli mästarna över de utmaningar och hinder som uppstår i världen av dualitet och ni har klarat det! De flesta av er har tagit er bortom denna fas, ni befinner er nu i fasen gällande utmaningen av att acceptera er själva som mästare av denna värld och denna verklighet när ni rör er in i skapandet av den nya världen. Ni alla gör detta så väldigt bra! Ni släpper taget om ”borden” och ”måsten” och följer bara med glädjen i det som ni gör. Om ni känner glädje och det känns bra, fortsätt, Kära Ni!

Om ni gör det som återtar cykler vilka ni redan har arbetat igenom, som tar fram rädsla och tvivel eller känslan av sänkt självvärde eller lägre självkänsla, sluta då med det som ni började göra. Gå tillbaka och gör något som ni företar er med glädje i era hjärtan. När ni känner glädje, flyter alla energier samman och allt kommer samman med lätthet och nåd. Detta är ytterligare en barometer som mäter hur ni klarar det. Fortsätt! Ja, er värld håller på att förändras, er yttre värld. Er inre värld baserar sig på en solid grundval som omfattar Anden, det Gudomliga och detta är det som ständigt kommer att bära er framåt till det nya millenniet.

Vi finns ständigt med er, det är nu lättare för oss att ställa oss vid er sida när ni kallar på oss, och varför är det så? För ni är som storslagna pelare av Ljus på er planet, därför är det så!

Till nästa månad, må ni vara välsignade!

JAG ÄR Hilarion.

 

Hilarion via Marlene Swetlishoff, June 5th, 2017

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...