Jesus via John Smallman, 6 januari, 2021

 

Ni lever oskiljaktigt i Närvaron av den Ende, älskade och omhuldade bortom er förmåga att fullständigt förstå.

6 januari 2021 av John Smallman

Jesus Audio Blog for Wednesday January 6th

Emotionella SAKER kommer till alla överallt, och de kan vara oroande, störande, till och med skrämmande för många. För många distraktioner – COVID-19, USA:s presidentval, tillsammans med Brexit – drar er och många, många andra bort från det inre arbetet. Det arbetet är nödvändigt, för det gäller att älska vad som än uppkommer i era liv eller i det som rapporterats i världsnyheterna. Distraktionerna får inte låta er hindras från att gå inom er när ni vaknar på morgonen, närhelst ni har ett ledigt stund under dagen och innan ni ska sova, för att ni ska kunna koppla av i frid och kärlek i era inre helgedomar. Ja, naturligtvis måste ni ta hand om era dagliga sysslor, men låt inte dessa sysslor och plikter, få er att glömma att göra det inre arbetet. Ni inkarnerade för att vara här nu och ni gör detta arbete för att hjälpa mänsklighetens uppvaknande. Ni valde att vara här just nu eftersom ni till fullo förstod hur viktigt detta arbete skulle bli. Den vetskapen, och syftet har bleknat eller är mindre tydligt för många av er, på grund av de begränsningar det mänskliga livet orsakar er, vilket tar bort mycket av er medvetenhet både om ert jordiska uppdrag, och er himmelska natur.

Många människor har en inrotad känsla av att de inte är tillräckligt bra, att de är ovärdiga, att de inte kan älskas, men detta är inte sant. Ja, som människor i kroppar kan ni leva mer kärleksfullt och medkännande, och många av er har återtagit avsikten att göra det, men då tenderar ni att döma er själva mycket hårt och negativt, när ni gjort ett fel eller misslyckats. Som människor har ni valt att få lektioner i att ni är Kärleken inkarnerad, och möjligheter att lära er detta presenteras ofta för er, men ibland inser ni det inte, inte ens efteråt. När ni sedan äntligen inser det så bannar ni er ofta för att ni inte var medvetna om när det hände. När ni håller kvar den här typen av dömande och undrar hur det kunde vara möjligt att ni tillät er att säga eller göra det ni sa eller gjorde, och då tömmer ni er energi och förstärker känslan av att inte vara tillräckligt bra. Och att göra det är nedtryckande, det dränerar energin eftersom det utestänger Kärleken.

Kom ihåg att ni är perfekta gudomliga varelser, det är bara att sanningen om detta är dold för er på grund av begränsningarna av att vara i mänsklig form. Och när ni kommer ihåg, kom då också ihåg att ni skapades perfekta av Gud Som Älskar er helt och hållet, utan att ens döma er för ett ögonblick. Med det vetandet, förlåt er själva, sluta hålla fast och ha överseende med era misstag och misslyckanden, som i alla fall är gjorda och avslutade, och gå framåt i kunskapen om att ni alltid och evigt älskas, när ni lever oskiljaktiga i den Endes Närvaro, älskad och omhuldad bortom er förmåga att förstå till fullo, medan ni fortfarande är i kroppar.

Det är ert öde att vakna upp, eftersom uppvakningsprocessen etablerades i det exakta ögonblick ni valde att uppleva separation – för bara ett ögonblick sedan. Den miljön av separation som ni tillsammans skapat, är övertygande Verklig i sin presentation, men den är overklig. Verkligheten är otroligt vacker, fridfull, glad, accepterande, kärleksfull och hedrande för er hela tiden under er eviga existens. Verkligheten finns där ni befinner er – den finns ingen annanstans! Detta är förvirrande för er eftersom ni alla bara vill bli älskade, men ser överallt motsatsen – rädsla, ilska, hat, bitterhet och förtvivlan – därför kan livet verka hopplöst. Det är det inte! Ni gör alla enorma framsteg längs era unika, individuella och vackert designade vägar Hem.

Väldigt ofta är detta inte alls uppenbart, när ni upplever saker, situationer och relationsproblem, som inte verkar ha något evolutionärt eller andligt syfte. Upplevelsen av mänskligt liv för varje individ är individuell. Det var avsikten med vilket det kollektiva mötet med separationen utformades. Var och en upplever livet på sitt eget unika sätt; din upplevelse skiljer sig från alla andras. Du kan inte veta vad någon annans väg är, och det är därför inte till hjälp att försöka visa någon annan ”rätt väg”, för det går inte att veta vad som är rätt eller fel, eller vart den leder dem.

Det ni kan göra, är att stötta någon som har problem, har ont eller lider, genom att vara närvarande, se dem, älska dem och lyssna på dem. Som ni alla vet, när någon fokuserar sin uppmärksamhet på er – verkligen ”ser” er och lyssnar på er – så känner ni er mycket bättre till mods, ni känner er ”betydelsefull” för den personen, ni känner er accepterad. Alla vill bli accepterade, och kärlek är acceptans, den accepterar alltid villkorslöst eftersom det är vad kärlek handlar om, den sätter aldrig villkor eftersom det inte finns några.

Under det senaste året har människor blivit mer frånkopplade, mer separerade från andra, än vad som accepteras som normalt, och detta har varit extremt otillfredsställande och störande för dem. Därför måste de av er som läser eller lyssnar på detta, eller andra kärleksfulla meddelanden, stärka er avsikt att bara älska vad som än uppstår. Ni finner alla utan tvekan, att mycket mer uppkommer för er själva, såväl som för det mänskliga kollektivet, och anledningen till det är helt tydlig, för när ni hanterar era egna saker så intensifieras de för att erkännas, tackas – ni valde i förväg allt som en del av era individuella livsvägar, för att det skulle knuffa eller skjuta fram er mot uppvaknandet – och sedan släppa det. När ni släpper det istället för att reagera på det, fokusera på att tacka för vad det har lärt er, för då kommer ni att finna styrkan och en intensifierad önskan, att bara interagera kärleksfullt med alla andra. Och det är därför ni nu är inkarnerade i mänsklig form.

Er individuella uppgift är att vara kärleksfull. Detta betyder inte att ni överlämnar er suveränitet eller håller med om åsikter eller övertygelser som är kärlekslösa, utan ni uppför er bara och talar på ett sätt som är i linje med kärleken, samtidigt som ni inte dömer andra. Alla människor har upplevt mer än tillräckligt av dömande och skam, när de har levt sina liv, och som ni mycket tydligt kan se så är det extremt splittrande – SEPARERANDE!

Alla är En, så att vakna upp är att sluta splittra. Tillåt andra att ha olika åsikter, utan att känna behov av att korrigera eller hålla med. Oenighet kan vara väldigt inspirerande om ni verkligen lyssnar på den andres ståndpunkt eller uppfattning, för det kan på ett lugnt och kärleksfullt sätt visa er de eventuella brister som kan finnas hos er själva. Oenighet är normalt – jag gillar kakor, du gillar tårta – och behöver inte vara splittrande, hedra istället de som ni inte håller med, och ni kommer ofta att upptäcka, att de kommer att hedra er. Detta gör att ni båda kan gå framåt fria och lyckliga och acceptera varandras ståndpunkt, istället för att döma det som skiljer er åt som fel, och sedan bära på avoghet eller agg mot varandra, vilket naturligtvis bara dränerar er energi och gör att ni känner er trötta, arga och nedstämda – DRÄNERADE!

När ni känner så här, så beror det på att ni har valt att bli upprörda över den andres övertygelse, attityd eller beteende, och tänker sedan på hur orättvisa eller oresonliga de är. Men varför ska ni fokusera på ”saker” som dränerar er? Det är absolut ingen mening. Om ni måste få andra att komma överens med er, så betyder det att ni inte accepterar er själva. Och varför gör ni inte det? Gud accepterar er helt och hållet precis som ni är, så ära Henne genom att acceptera er själva. Självfördömande är inte i linje med Kärleken, så släpp det, det är ogiltigt, njut av friden som sedan ersätter det.

Er kärleksfulla broder, Jesus.

Översättning: Maggan

 

Du gillar kanske också...