Lord Emanuel via Gillian Ruddy 19 juli

Lord Emanuel

19 juli 2015

Kanal: Gillian Ruddy

Hälsningar Kära Skatter, det är jag Lord Emanuel, som kommer att vara med er idag och tala till er, ord som kan komma till liv i er energi och genomsyra er Varelse till att transformera och läka er som ni är Nu. För detta behöver jag er aktiva medverkan, som inte kräver någon ansträngning, Mina Kära, det är vanligt att ni, Välsignade Hjärtan, tror att ni måste göra något för att vara aktivt deltagare, men Kära Ni, i de högre dimensionerna är det inte fallet. Ert aktiva deltagande kräver ingen ansträngning från er alls, men behöver er närvaro och vilja att kliva ur era gamla hjulspår och gå in i Himlen, som ni aldrig har lämnat. Vill ni tillåta er själva att bara ta emot? Kan ni slappna av tillräckligt för att veta att ni inte behöver göra något, för att vara värdiga eller att ta emot det som redan är er födslorätt?

Andas med mig nu, Kära Dyrbara Hjärtan, det är allt jag begär att ni ska göra.

Lång djup stillsam inandning, lång djup stillsam utandning, och igen, lång djup sakta inandning, lång djup sakta utandning, upprepa detta några gånger, långsamt uppmärksamt fridfullt. Bara låt det komma och möta er kärleksfulla uppmärksamhet när det lämnar er upplevelse. Varje upplevelse ni kan ha, om det är en tanke, en doft, ett minne, eller något som fångar ert öga, alla upplevelser pågår bara ett kort ögonblick, så låt dem komma och låt dem gå och ge dem er kärlek när de passerar igenom er. Och fokusera på uppmärksamheten i era hjärtan.

I mitten av bröstet, Mina Kära, ”ert andliga hjärtcentrum”, inte ert fysiska hjärta. Ta med er uppmärksamhet dit, och andas i det utrymmet, utan ansträngning, eller med någon speciell teknik eller forcerad rytm, bara tillåt er andning att vara naturlig, men fokuserad i området av ert hjärta.

Och om det känns rätt att göra så, är ni inbjudna att börja säga i stillhet och avskildhet i ert sinne:

                             Den Jag Är, Den Jag Är, Den Jag Är.

Säg försiktigt dessa ord i ert sinne när ni andas stilla och naturligt, och var i er egen upplevelse. Ert eget intima andetag, er egen intima stund i rymden och tiden, ensam med den Jag Är. Gud inom mig.

Känn en stund, så länge som ni kan vara i lycksalighet och vara ensam med Gud.

Här kommer alla krav på er att dunsta bort, här kommer all meningen att dunsta bort, allt sökande dunstar bort här, smärta och lidande existerar inte här, och här är bara ni och Gud, Den Store Anden, Det Stora Mysteriet, Den Jag Är, Allt Som Är. Här är en stillhet som inte har några ord, här finns en fred som inte kan beskrivas, här är en fridfullhet som är bortom all skapad kärlek ni någonsin har upplevt på Jorden, här finns en känsla av tillhörighet som ni alltid har längtat efter, här är Hemma.

Hjärtat är där ert Hem är. Och ert hem är Himlen och den är här just nu. Ni befinner er i den.

Gud välsigne er Kära Ni. Jag lovade att jag skulle leda er Hem. Och vägen slutar inte här, Mina Kära, detta är ett konstant flöde av expansion, och jag kommer att gå med er vart ni än går för Evigt. Detta är mitt löfte till er.

JAG ÄR Lord Emanuel och jag välkomnar er Hem, som ni kommer att välkomna Hem allt som korsar er väg och som faller under er blick.

                Välkommen Hem. Välkommen Hem. Välkommen Hem.

                                         Gud Välsigne Er.

                                           Jag Älskar Er

Du gillar kanske också...