Rådet via Ron Head, 4 februari 2015

4 februari, 2015

Och vad ni är, det bredvid är också

Kanaliserat genom Ron Head

Rådet

 

Idag talar vi till er om ett antal begrepp som våra meddelanden under den här tiden grundar sig på. Dessa begrepp är antagligen bekanta för många av er. De tål dock att upprepas. Och det är också bra för dem som är medvetna om dessa saker att komma ihåg att fler och fler omkring er varenda dag vaknar och kommer att behöva minnas, kommer att behöva påminnas.

Varför säger vi påminnas? Det är för att det här är saker som till en stor del är en integrerad del i de mästarlika varelser som ni är, men som de flesta av er var oförmögna att ta med er i er medvetenhet när ni föddes till er form. Då ni höjs i era frekvenser kommer ni att bli medvetna om dessa saker, men vi önskar att hjälpa er att göra det och därmed också hjälpa hela planetens medvetande på sin resa. Detta sker dag för dag, i en stegvis ökande hastighet uppåt, vid denna viktiga tidpunkt.

Några av begreppen är som följer: Ni är gudomliga varelser, mästare, som efter att ni verkligen har tillfrågats, har samtyckt till att ni skall tillåtas närvara vid tidpunkten för detta uppvaknande. Eftersom det just behövdes mästare, så fick ni bifall på denna förfrågan. Det fanns miljarder av luckor att fylla, flera av dem skulle inte komma att bli ett dugg behagliga, och ändå vek ni inte undan för dessa uppgifter. Era ansträngningar hyllas och uppskattas och den tiden kommer att infalla då ni blir medvetna om det. Ni skall också veta att det inte finns något som ni behöver, och som ni inte har tillgång till. Var och en av er har haft många, många livstider från vilka ni kan ta till er vishet och erfarenhet, vetskap och förmåga.

Vi önskar att ni alla också skall veta att detta råd som nu talar till er alltid är tillgängligt för er om och när ni önskar be oss om hjälp. Det är och har alltid varit vår funktion och orsaken till varför vi finns. För oss är det, eller kan det vara, möjligt att uppfylla vadhelst ni behöver. Om den specifika innehavaren till den kunskap eller erfarenheten som behövs, inte är bland oss vid tidpunkten då ni ber om det, så kommer de, ögonblickligen. Det finns ingenting, och nu upprepar vi det, ingenting som kan behövas för den här ofantliga uppgiften, som kommer att undanhållas från er.

Var goda och känn er också övertygade om att ni nu har sällskap, ni är tillsammans med miljoner andra överallt på er planet som tar emot samma meddelanden på vilket språk de än förstår och genom vilka som helst symboler som överensstämmer med deras kulturer. Ni är utan tvekan inte ensamma.

Under de senaste åren har vi upprepade gånger talat om en snöbollseffekt. Vi använde symboler som översvämningar, högvatten och skred. Vi vet att flera av er nu känner till riktigheten i dessa beskrivningar då Den Stora Förändringen nu ökar farten. Förbli orubbliga i era avsikter och i ert fokus ett tag till. Ni kommer inte att bli besvikna. Allt som ni har blivit lovade av er, för er, kommer att bli ert. Vi säger `av er´ för ni är en del av detta råd.

Vi kommer att fortsätta att klargöra och ge er dessa påminnelser om vad ni har gjort och vad ni har på gång. Vi gör det för att ni skall börja minnas vem ni är, så att ni tar det till er och allt mer uppskattar er själva. Medan er ödmjukhet blir en del av er, skall era mindervärdestankar inte bli det. Ni är samskapare med Källan, Allting-som-är, det som är Jag ÄR. Många av er förstår detta begrepp någotsånär. Vårt mål är att ni skall minnas det på varje djup i era varelser. Och det som ni är, det är också er nästa intill er.

Många i detta råd har tillbringat livstider där ni är för att kunna föra ut dessa begrepp till er. Många av er har gjort detsamma. Det är glädjande att se att dessa uppfattningar och sätt att vara börjar blomstra så vida omkring. Vi tackar er. Det är glädjande.

God dag.

 

Översättning Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Copyright © Ronald Head.   http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Du gillar kanske också...