Saint Germain via Susan Leland, 10 november

saintgermain

St Germain

”Förena er i understödjandet av Världsfred och Överflöd!”

Ashtar On The Road Telefonkonferens

10 november, 2015

 

”Hälsningar, högst Ärade Familj! Jag är Saint Germain och jag vet att vi alla genljuder med en specifik vibration. Den representerar naturligtvis det som kallas ’Den Franska Revolutionen’ och som gav upphov till den. Det är en sång som hyllar Friheten och den gäller överallt i Världen – inte bara i Frankrike. Den är inspirerande, upplyftande och den är en påminnelse om alla krig – att de som kämpade i krigen och de som stannade hemma, visste att de naturligtvis kämpade för Frihet.

”Huruvida en specifik armé anses vara anfallare eller försvarare spelar ingen roll. 11-11 är naturligtvis ett mycket heligt datum. Det är också det datum då man i USA hedrar soldaterna som har kämpat i krig, under namnet ’Veterandagen’. Men Lady Master hade ett högre namn för dagen, det är ’Vapenstilleståndsdagen’, för att minnas att krig – åtminstone som ni har lärt er, avslutas med Fred!

För tillfället pågår fortfarande några krig. Och, naturligtvis, förekommer en mycket mänsklig benägenhet att man inombords krigar mot sitt eget jag. Dessa krig kommer att avslutas för ni håller på att ta in energierna och ni gör vad ni på ett personligt plan behöver göra för att rensa ut allt gammalt, ska vi säga de tredje-dimensionella energierna och programmen av alla slag! Det är en mycket personlig upplevelse för var och en av er. Ändå finns det några, låt oss säga, gemensamma nämnare. Det är så att ni håller på att uppnå allt detta som ett kollektiv, det mänskliga kollektivet, den mänskliga samhörigheten, såväl som på en individuell bas, för vad ni än gör påverkar alla andra!

”Detta är en tid, ja, då ni ska hedra soldaterna! Ni ska förlåta alla som har kämpat och bortom det, alla som har tagit initiativet till dessa krig. Det mesta har skett bakom kulisserna. Det mesta har genomförts av representanter från båda motståndarparter och syftet har inte varit att uppnå frihet för någon utan att alltmer få världen under deras kontroll. Hursomhelst måste de förlåtas. Fördöm inte. Var i medkännande förlåtelse och inta en tacksam ställning, inte för händelserna som har ägt rum, utan för lärdomarna.

”Vilken är den största lärdomen av alla? INGA FLER KRIG!!! Vi rör oss mot Fred, ’Den Fred som överträffar allt förstånd’, om ni vill uttrycka er så, en Högre-Dimensionell Fred, Freden som är en del av var och en av er! Era Högre-Dimensionella Jag känner till den Freden! Anslut er, närhelst ni kan, vilket är ständigt, om ni önskar lägga era energier i den. Bli Fred. Bli ett uttryck för Fred på Jorden. På det sättet bidrar ni till hela Mänsklighetens upplyftande!

”Moder Gaia och hennes Riken har lämnat 3D. Åh, de har en närvaro, men deras medvetande befinner sig Högre upp. Ert medvetande befinner sig också Högre upp! När ni känner att ni av någon anledning tar in några av de där 3D-vibrationerna, ge er själva samma Förlåtelse och res er åter upp. Ni får se att ju mer ni övar på det, desto mindre behöver ni göra det; desto mer kommer ni att vara, så att säga på auto pilot och skjuter i höjden i de Högre-Dimensionella energierna!!!

Nu har min Älskade Broder Ashtar tagit upp ämnet NESARA. Jag kommer att vidareutveckla det ytterligare. Det har inte förekommit något sådant – inte ens under ert Andra Världskrig hade det kommit till en tillräckligt stor del av Mänskligheten att detta egentligen skulle kunna initieras. Men något hände! NESARA-Lagen är en följd av en stor, stor medvetandehöjning som inträffade på ert 1980-tal – i slutet av 1980-talet. Lagen om NESARA tillkom för ingen visste hur man skulle kunna förflytta sig till en livsstil på de Högre Nivåerna, så man förordade till slut att denna lag skulle stiftas. Och så blev den godkänd.

”Denna lag har författats för USA, den har skrivits av medlemmar av Kongressen i US. Men den gäller över hela världen – och bortom den! Ert samhälle är inte det enda tredje-dimensionella samhälle som önskar förflytta sig uppåt, ska ni veta, men ni är ledarna, ni visar vägen!!!

Och när NESARA tillkännages, kommer det att bli det största firande som Världen någonsin har fått uppleva, ett firande i Hjärtan och sinnen som förenas, ett firande av ett öppnande upp till insikten av möjligheterna som erbjuds för alla på Planeten Jorden!!! Det kommer att bli större än den största paraden eller New Yorks fyrverkerier runtom i världen – eller något annat firande – för det innebär verkligen en Frigörelse för hela Världen!!!

I och med att NESARA kungörs kommer Överflödet att införas. Jag är ansvarig för det – ingen annan – gör inga misstag här! JAG ÄR ANSVARIG! Jag har alla planer på plats och jag håller på att införa det nya finansiella systemet. Jag har haft många konversationer, vad ni kan kalla samtal Hjärta-till-Hjärta, med dem som har varit ansvariga för hur den finansiella världen har skötts, och jag vill bara säga att förändringar nu är på väg!!!

”Några av dem som har ansvarat har förflyttat sig över till Ljuset och många, många – inte så många av dem som ni kunde kalla topp -VD-n och deras skyddslingar – utan ’mellanchefer’ – många, många mellanchefer och många, många banktjänstemän! Det finns… hur ska jag säga det? Jag vill inte att ni tolkar detta med negativitet, utan låt oss bara säga att det finns Ljusarbetare i det fördolda i bankerna; några har varit där i åratal. Några har nyligen anslutit sig. De vet vad som är på gång och de är beredda att genomföra de nya programmen! De har fått gå kurser och det finns fler som kommer att få lära sig av dem. Men jag säger bara det, att om jag ser ut över Världen så ser jag att saker och ting är fantastiskt organiserade för denna övergång!!!

Minns dem, speciellt dem, som lämnar dessa banker för att de inte är öppna – tillräckligt öppenhjärtade för att ta del av förändringarna. Tacka dem! Utan deras ansträngningar så skulle ni inte kunna inse det nödvändiga i dessa förändringar. Se på det på det sättet. De har varit så grova i sin girighet, sina tricks, och så vidare och så vidare, att de har visat för er att, precis som när ni strävar efter Fred på Jorden, så söker ni också finansiellt Överflöd för alla, så att ingen ska behöva förslavas!!! Ni söker efter reformer och NESARA tillhandahåller det på så många sätt!

”Bara tänk på det! Inga fler orättvisa skatter. Nåväl, de flesta skatter är orättvisa om ni önskar granska dem; skapade av få, för att gynna få, på mångas bekostnad. Hur är det med fri utbildning? Förtjänar inte våra studenter den bästa utbildningen? Förtjänar inte våra lärare att bli välbetalda för sitt arbete? Varför skulle en ung student efter många år, få sina välfärdscheckar krympta för att hon/han inte kan betala på sina studielån? Tänk på det! En student graduerar ofta från college vid 22 –års ålder och cirka 40 år eller senare har hon eller han ännu inte betalt tillbaka sina lån. Jag nämner det som ett exempel.

Det finns många, många fördelar av finansiell karaktär i NESARA. Bara slappna av! Var glada! Fira och vet att alla, varenda man, kvinna, barn och alla Riken – nej, vi kommer inte att ge pengar till era husdjur, era kissemissar, men de kommer att gynnas av att ni får det, och så vidare, och så vidare. Glädjefaktorn kommer att öka så mycket att kristallerna kommer att eka med de höga, höga Glädje-nivåerna! Växterna kommer inte längre att förgiftas för allt handlar om finansiell jämvikt, finansiellt Överflöd för alla! Ingen mer girighet, inga fler spekulationer som höjer priset på en nödvändig medicin. Nåväl, innan vi kommer fram till att inte behöva mediciner, kommer det inte längre att finnas prishöjningar till vad det nu var, 7,000 dollar eller 7,000 procent, eller hur det nu var. Ni har alla läst om det!

”Inga av dessa saker kommer att förekomma. Var och en kommer att bli rättvist och respektfullt behandlad. Alla program som samhället har ”Nåväl, jag är bättre än du, för jag har mer pengar”, och allt som handlar om det – BORTA! Och i stället, Fred på Jorden, Hög-Dimensionell Kärlek, Glädje, Frihet och såklart andra fördelar som hälsa och föryngring. Kanske några utomjordiska resor finns i er framtid. Hur ni än önskar se på saken – skapa era egna Livsstilar – absolut i överflöd, absolut i frihet!!! Och, ja, gör allt ni kan för att understödja NESARA, allt som ingår däri och mest av allt, dess Kungörande!!! Ju fler människor som gör det, helt uppenbart, desto mer energi mångfaldigas för att få det gjort!

”Så nu står jag, Saint Germain, framför er. Ni har hört vad jag har sagt. Vet att det är sant! Öppna era Hjärtan och se hur de genljuder, och förena er med mig i genomförandet av NESARA och alla dess fördelar för hela Planeten Jorden, för det har förordats och för att det ingår som en stor del i vårt gemensamma Uppdrag! Tack, högst hedrade, mest Älskade Ni!!! Namaste!”

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, November 10, 2015. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2015. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...