SaLuSa via Anne-Li Mossvall, 20 mars

”Ni känner en harmoni med hela skapelsen, en tillfredsställelse. Nya energier. Nya banor bygger du/ni nu inom er och visar sig också på utsidan. Vi vill tala om höjningen. Höjningen ni många känner av. En ny ordning. Den nya ordningen består av högre kunskap om kosmos. Ni behöver nya studiematerial, kunskaper om finare teknik och högre energiarbete i samklang med universum. Detta kommer till er bl.a. genom böcker som är kanaliserade och nya kosmiska tekniker som någon får information om, många av dessa människor har tidigare jobbat i det fördolda men kommer nu fram mer och mer.
Denna nya värld öppnar upp för nya möjligheter och ni kommer bli pushade i rätt riktning så att tekniken går mer i linje med universellt och kosmiskt tänkande.

Ni får så att säga användning av de högre tonerna på era strängar. Dessa högre toner är till för att komma i mera i samklang med universum och ni kommer känna och veta hur ni ska bygga för att komma i rätt vibration. Ni kommer lyssna er till mycket av er kunskap, när vibrationerna är rätt kommer ni uppfatta det som en harmoni, harmoniska toner där ni samspelar på högre nivåer. Alltså nya typer av instrument som är känsliga för höga vibrationer.

Vibrationerna av ljud och ljus kommer vara behjälpliga för ert helande och växande. Allting höjs nu och blir lite ljusare, gardinen dras bort och högre kunskap kommer fram”

Du gillar kanske också...