SaLuSa via Mike, 10 juli

SaLuSa 10 juli, 2015

Frågorna fortsätter att jäsa och i många länder råder kaos när det visar sig att de gamla sätten inte tillgodoser era behov. Problemet har vuxit sig så stort att det krävs massiva förändringar för att få er civilisation in på ett nytt spår som kommer att ta er till den Nya Tidsåldern. Förändringarna är nu på gång och är oåterkalleliga när det nya måste ersätta det gamla för att ta er ur ett system som inte längre täcker era behov. Det är en oroande process för många som har ingen eller liten förståelse för vad som är på gång, men då svaren kan ses komma med ett nytt förhållningssätt för era behov, kommer folk att möta utmaningen. Vi kommer som alltid att leda dem som innehar en betydande roll att få förändringarna till stånd. Förändringar kan inte uppnås utan en viss del vedermödor, men vi vill försäkra er om att dessa kommer att hållas till ett minimum. Fortsätt ha en positiv inställning emedan planen för er framtid har etablerats väl. Ni kommer att bli mer än nöjda när resultatet blir synligt.

Under en alldeles för lång tid har ni varit vad ni kan säga ”förda bakom ljuset” och ni har avsiktligt hållits utanför gällande sanningen om er potential och orsaken till att ni har fått genomleva dualism. Det har varit en stor inlärningskurva om har tillåtit er att lyfta er själva från liv av begränsat medvetande till de som kommer att väcka er till er sanna potential. Som vi många gånger tidigare har nämnt, är ni mycket större än ni kan föreställa er men ni har avsiktligen blivit missledda av falska läror och begränsningen i ert medvetande. Allt det är i förändring i en snabb takt och fler själar håller på att vakna upp till sina sanna jag. Ni är på väg ut ur en lång period av mörker till Ljuset och inget kan nu hindra er från att gå hela vägen till fullt medvetande. Det är redan uppenbart genom det antal själar som har vaknat och leder er längs vägen mot fullt medvetande.

Det finns några själar som inte kan lyfta sina vibrationer, men var försäkrade om att de kommer att få all assistans som är möjlig för att leda dem mot Ljuset. Det är ingen idé att försöka ”springa förrän ni kan gå” och deras Guider kommer att hjälpa sådana själar att vakna upp till sanningen. När ni en gång börjar inse hur ni har hållits i mörker, blir det mycket lättare att få grepp om sanningen om ert väsen. Ni är innerst inne alla stora själar som har tagit uppgiften att uppleva dualitet, att handskas med de utmaningar som det innebär. I många livstider har ni nuddat vid mörkrets djup, ändå har ni aldrig förlorat kontakten med era högre jag. Som ett resultat har många av er äntligen funnit er sanna väg som leder er tillbaka till fullt medvetande. När ni en gång börjar vakna finns det ingen återvändo till de gamla sätten och dessa Ljusets själar kommer att få till stånd en fullständig förändring i de sätt som ni lever era liv.

Vi har följt era framsteg i eoner av tider och anser att era prestationer gällande era medvetandenivåer är enastående för att ha uppnåtts under en så kort period. Er historia visar vad som sker när själar tappar sin kontakt med Ljuset och hur svårt det som följd har varit att resa sig upp igen. Men ni har visat ett det är möjligt och idag leder många av er vägen framåt. I och med att ni gör det tar ni också andra med er och på det sättet ökar takten i återuppvaknandet. Ni måste gratuleras för att ni har stått upp för händelsen och det som krävs och inget kommer att kunna stoppa er utveckling framåt. Under en lång tid har de vakna själarna undvikits av andra som har varit oförmögna att förstå sanningen, men det håller på att ändra sig då vibrationerna fortsätter att höjas. Mycket snart kommer en ny större höjning att ske i ert medvetande och sanningen kommer att uppenbaras för många fler själar.

Vi är så nära er nu och vi besöker öppet er Jord, så mycket att de flesta människorna accepterar vår närvaro på era himlar. På grund av vår högt avancerade teknologi utgör era vapen en ringa fara för oss och många av er känner till att vi har gjort dem funktionslösa när ett hot har uppstått. Ni har många dokumenterade tillfällen då man sett våra skepp ovanför era kärnkraftsplatser och vi har agerat för att hindra er att starta ett nytt krig. Vi har varit framgångsrika i att upprätthålla fred på Jorden men vi måste tillåta vad vi kallar smärre konfrontationer på grund av karmiska orsaker. Vi kommer emellertid att följa sådana händelser för att försäkra att de inte går överstyr. Slutligen kommer det att bli slut på alla krig och bestående fred kommer att uppnås på Jorden. Er framtid är försäkrad och de förändringar ni nu upplever är en del av den utrensning som äger rum.

Under en lång tid har vi nu använt oss av vårt inflytande för att vägleda era vetenskapsmän längs en väg som kommer att resultera i en fredlig värld. Men vi kan inte ingripa om andra fortfarande underhåller krigsvapnen, men vi försäkrar er om att de inte kommer att användas för att riskera ett nytt världskrig. Jorden har vid flera tillfällen utsatts för kärnvapenanordningar, men de kommer inte att tillåtas komma till användning igen och vi är här för att försäkra er om att ni är skyddade. Ni har en fri vilja men när ni träder in i Den Nya Tidsåldern väntar er en ny framtid, som inte längre tillåter krig som medför utbredd död och förstörelse vilket tidigare har varit fallet. Fred för alla människor är möjlig så snart den Mörkas närvaro har avlägsnats. Ni kommer inte att ha alltför lång tid att vänta förrän världsfreden förkunnas, men det finns mycket i vägen av nödvändiga förändringar som ännu kommer att behövas.

Under tiden fortsätter vi vår övervakning av Jordens aktiviteter, inklusive Moder Jords aktiviteter, hon är också involverad i de förändringar som sker. Omvälvningar är nödvändiga för att kunna tillåta de nödvändiga förändringar som kommer att resultera i Den Nya Jorden, renad från alla kvarlevor av århundraden av misskötsel och förgiftning av land och hav. Uppgiften kan te sig omöjlig, men med vår avancerade kunskap och våra obegränsade tillgångar kommer det inte att ta lång tid att uppnå detta. Vi är faktiskt redan förberedda att sätta igång med Moder Jord och återställa henne till sitt ursprungliga skick som hon befann sig i för många Tidsåldrar sedan. Dessa uppdrag kunde inte hanteras av er med den begränsade kunskap ni har, men vi kommer att finnas till hands för att hjälpa er så snart rensningen kan börja.

Vi vet att många av er har utvidgade medvetandenivåer och förstår hur sanningen har blivit förvanskad för att hålla er i ovisshet. Var försäkrade om att när tiden är inne kommer det inte att bli några fördröjningar i uppdaterandet för er om er sanna historia och den strålande framtid som väntar er. Ni kanske har visioner om en ny Jord men i verkligheten kommer den att överträffa er bild om vad som ligger framför er. Alla era tårar av besvikelse som ni har fått uppleva kommer att verka som ingenting när ni får se de fantastiska förändringar som sker. Skönheten och undren som blir era att njuta av är mycket mer än vad er nuvarande fantasi kan omfatta.

Jag är SaLuSa från Sirius, åter en gång har jag kommit för att upplysa er om vad som ligger framför er. Hotet om krig och förstörelse kommer att försvinna och permanent fred kommer att råda. Vi finns vid er sida för att hjälpa er att förverkliga den nya Jorden och det kommer att bli en glädjefylld tid för er alla.

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...