Sananda via Fran Zepeda, 29 oktober

Jesus Sananda

Sananda, 29 oktober 2015

Via Fran Zepeda

Ni har nått en mycket viktig tidpunkt i er utveckling

 

Nu är det dags att göra en bedömning av era prestationer i er resa mot uppstigningen. Ni kanske känner att allt är kaos just nu, eller ni tycker kanske att ni inte känner er själva längre. Allt är bra, kära ni, för ni har nått ännu en fas i er uppstigning.

Låt det bli känt att allt är bra och att allt är som det ska vara. Ni har kommit till en mycket viktig tidpunkt i er utveckling, och det är dags att erkänna allt ni har åstadkommit och allt ni har uthärdat på denna fantastiska resa mot uppstigningen.

Med varje kliv uppför stegen möter ni nya perspektiv, nya sätt att se på saker och ting, och det kan verka som om allt har rasat ihop till en form som knappt är urskiljbar eller förståelig för ”blotta ögat” av er nya andliga vision.

Ni kanske förstår att det här är ett nödvändigt steg i er utveckling. Ni kanske inte vet exakt vad ni ska strunta i eller exakt vad ni ska följa upp, men ge det tid och ni kommer att börja se klarare. Ni är i ett långt framskridet skede i er utveckling. Det kan tyckas som om det finns mindre tid för anpassning vid varje steg, men ni skulle inte konfronteras med detta om ni inte var redo att öka er assimilering och gå vidare till nästa steg med glädje.

Ha tillit till er förmåga att assimilera alla dessa inkommande energier, och låt dem ta form på alla sätt de kan i era mentala, emotionella, fysiska och andliga kroppar. Ert Högre Jag vet hur ni kan tillgodogöra er dessa energier, och ni kommer snart att se på de förändringar ni går igenom med vördnad. Och med den tilliten kan ni gå igenom vad som helst med kärlek och ihärdighet.

Tillåt er själva att fundera på följande, mina kära: Ni har så många komplexiteter och möjligheter. Det är hög tid att ni tar in det i ert medvetande och accepterar det. För ni är mycket kapabla att låta dessa nya aspekter av er själva anpassas och förankras inom er.

Ni gör strålande framsteg. Var noga med att inte döma eller försöka förklara förändringarna i era kroppar, enligt ert gamla sätt att tänka. Det krävs en fräsch, oskyldig och nyfiken blick nu, för att observera dessa förändringar och ge dem möjlighet att ta form inom er, enligt er högre plan och ert syfte.

Så var uppmärksamma på förändringarna och älska dem och låt dem följa med er in i det okända. Lär er att känna er bekväma där, för ni kommer att vara tacksamma att ni tillät er själva att acceptera alla förändringar utan att försöka sätta etiketter på dem, utifrån ert gamla sätt att tänka.

De (förändringarna) kräver en ny metod av observation och acceptans av allt som sker inom er – och naturligtvis utanför er – som har betydelse på ett djupare plan än någonsin tidigare, och alla lärdomar, insikter och iakttagelser ska därför återanvändas i ett nytt perspektiv och syfte för ert liv.

Så var snälla och ha tålamod med denna snabba expansionsperiod, och lita på att ert Högre Jag vägleder er på den här resan. Ni kanske inte förstår alla följder av det ni går igenom, men det kommer snart att bli uppenbart för er. Ni kan känna det som om ni går framåt i blindo, men var säkra på att ni rensar bort det gamla för ert vackra, magnifika Nya Jag som kommer att trivas i er nya värld.

Känn er fridfulla med det faktum att alla nya bitar ni ser inom er är en förtydligad aspekt av er, och kommer att leda er till en ny version av er själva, som är genomsyrad av Kärlek, Frid och Älskvärdhet.

Namaste.

Er kärleksfulla broder, Yeshua.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

Copyright © 2011-2015 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and share this message provided that the message is posted in its entirety and nothing has been altered in any way, is distributed free of charge, and this copyright and links are included. www.franhealing.com www.franheal.wordpress.com www.ouremergingdivinity.com

 

Du gillar kanske också...