Sananda via John Smallman, 1:e februari 2017

Sananda via John Smallman, 1:e februari 2017

Ni har alltid varit tillräckligt bra.

1:e februari, 2017 av John Smallman

 

Jesus Audio Blog for Wednesday February 1st

Över hela världen pågår stora förändringar, förändringar som många verkligen anser vara mycket oroande. Men de är viktiga förändringar, som i hög grad kommer att bidra till mänsklighetens oundvikliga och snabba närmande till ögonblicket för uppvaknandet. Ja, ett ögonblick av uppvaknande, eftersom då ni har valt att bli uppväckta, så tar det bara ett ögonblick. Många är nervösa, oroliga och håller tillbaka, men ett syfte med dessa stora förändringar, är att hjälpa er att frigöra tvivlen och oron, så att ni helhjärtat kan omfamna er individuella stund av uppvaknande.

I sanning, det finns bara ett tillfälle för uppvaknande, och det har redan har inträffat, men inom er illusoriska miljö där ni har era mänskliga upplevelser, kommer det att hända genom den fria viljan ni alla har, när ni gör ert val. Det är inte en händelse som ni planerar för någon gång i framtiden, det är en händelse som sker omedelbart, när ni väljer att göra det möjligt att bli omslutna av den kärlek som kommer att vara med er, under varje ögonblick av er existens. Den väntar på att ni ska närma er den, och nå ut till den, eftersom den tålmodigt och kärleksfullt sträcker ut sin hand till er så att ni kan undersöka den – för att se om ni känner att ni kan lita på den; många av er är mycket rädda – eftersom den leder er fram till uppvaknandet.

Här i de andliga världarna flödar vår KÄRLEK rikligt till er alla 24-7, och vi är engagerade och omfamnar de som öppnar sina hjärtan, för att ta emot. Ni är alla värda vår Kärlek, Guds Kärlek till er, så känn er inte ovärdiga eller oälskade, utan ta er istället med en positiv känsla framåt för att möta oss, och glädjas åt den välkomnande famn vi erbjuder er. Vi är ETT! Ni har bara tillfälligt förlorat minnet av ert verkliga tillstånd av att vara ett med Källan, och med hela skapelsen. Nu har er stund kommit då ni minns, och kan återvända i fullkomlig glädje till medvetenheten om er gudomliga natur, ett tillstånd som ni aldrig har varit separerade ifrån trots allt, men som människor upplever ni er ensamma, kanske till och med övergivna, i en stort och okänslig universum.

Det finns inget sådant, eller något ställe med ”ett okänsligt universum”, utan det är en del av illusionen ni konstruerade, för att kunna uppleva känslan av separation från Källan, Gud, Allt Som Är.

A L L T SOM ÄR.

Exakt, Allt Som Är. Det finns ingen annanstans. Det stora universum är en overklig och imaginär konstruktion där ni kan välja, och för det mesta väljer ni att avfjärma er och vara separerade från Källan, en existens som är helt omöjlig, eftersom det bara finns Källan, där hela skapelsen för evigt och kärleksfullt är omfamnad.

Ni valde att spela spelet av separation för eoner sedan, och dessa spel blev alltmer verkliga för er, eftersom ni blev mer och mer engagerade i dem. Nu har ni fått nog, och tecken på det blir synliga överallt när människor över hela världen, gör egna val av att ta sig bort från konflikter, svek, och den smärta och lidande som kommer av det, till Kärleken. Över hela världen inser människor att konflikter, uppdelning, misstro, och att känna motstånd mot andra, är galet. Alla vill ha lugn, och kommer att förstå att de har försökt att få det, genom dominans och kontroll, i stället för genom kärlek och acceptans. Och naturligtvis börjar det hela med självacceptans, som de flesta kulturer, raser och religioner ansett vara själviskt och oacceptabelt!

Alla är ett med Gud. Det Gud skapar blir för evigt Ett med Honom. Därför är separation, konflikt, ta parti mot andra och de resultat av svek, smärta och lidande, som kommer när någon gör fel mot någon annan, är helt galet. Att anklaga sig själv är galet, och ändå är det vad som har hänt under eoner.

Varför anklagar människor sig själva? För att de känner sig ovärdiga, oaccepterade. Men att angripa det ovärdiga självet är alltför smärtsamt, så det ovärdiga självet projiceras utåt till någon annan, som då används, attackeras och bestraffas, som substitut för självet. Så det första steget på vägen till fred och harmoni är naturligtvis, SJÄLVACCEPTANS.

Det är därför vi i de andliga världarna påminner er om att ni alla är Guds absolut perfekta barn, ett med Honom i varje stund, oskiljaktiga från Honom, och oändligt älskade av Honom. Ni skapades perfekta, och ingenting kan ändra på det. Era känslor av att ”inte vara tillräckligt bra, vara ovärdiga, orena, oälskade, oaccepterade,” är helt fel. Gud älskar er oändligt. Om ni är ”tillräckligt bra för Gud” och Han ser er som ni verkligen är, evinnerligt och alltid perfekta på alla sätt, så med all säkerhet måste ni vara ”tillräckligt bra för er själva?”

Vänligen, släpp ert fasta grepp om er känsla av otillräcklighet, på vilket sätt den än upptar ert sinne, och öppna er för medvetenheten om Guds oändliga Kärlek till er alla. Det är allt ni behöver göra, bara öppna upp till det oändliga fältet av Kärlek, som omfamnar er för evigt, och gläd er åt den totala känslan av acceptans och Kärlek, som fyller era hjärtan. Som vi har sagt, och sagt och sagt, det finns bara Kärlek!

Acceptera den gudomliga Sanningen i detta uttalande, och tillåt er att ta emot, och helt acceptera Kärleken som erbjuds till er hela tiden. Ni har en fri vilja, Kärleken tränger sig inte på, den väntar tålmodigt på att ni ska acceptera den, och när ni öppnar er och accepterar det som erbjuds, jublar hela Himlen över ert uppvaknande, och ni kommer att känna storheten av den Kärlek som omfamnar er.

Dröj inte med det, så slipper ni ”bruna fläckar” av negativa och nedsättande självfördömanden av att ni ännu inte är tillräckligt bra. Ni har alltid varit tillräckligt bra. Gud fortsätter att berätta för er att ni är tillräckligt bra, och det gör vi också, så tro på oss, för vem skulle ni hellre välja att tro på, annat än Gud och hela skapelsen?

Kärlek är er sanna natur, öppna upp för den, acceptera den och GLÄD ER!

Er kärleksfulle broder, Jesus

Översättning: Margareta och Hans Jonåker www.st-germain.se

Du gillar kanske också...